5 vecí, ktoré naozaj treba vedieť o očkovaní proti HPV

06.10.2011 11:40

NaturalNews.com - 26.IX.2011 - Tony Isaacs

 

       Pôvodný článok "The five things you really need to know about HPV vaccines"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo
.

 

       Po politickej búrke ohľadom Gardasilu (vakcína proti HPV, ktorá sa na Slovensku predáva pod značkou Silgard - pozn. prekl.) vydali CNN článok o veciach, ktoré by podľa nich mali ľudia vedieť. Článok tvrdil, že rozpor ohľadne očkovania proti HPV bol prevažne politického charakteru a že očkovacie látky proti HPV sú bezpečné. Tiež v ňom bola poznámka, že deti očkujeme už mnoho rokov.

       Tí, ktorí uprednostňujú pravdu pred mainstreamovou (hlavno-prúdovou) propagandou, si môžu prečítať 5 vecí, čo naozaj treba vedieť o očkovacích látkach proti HPV:

 1. Merck (výrobca vakcíny; na Slovensku vystupuje pod skratkou MSD = Merck, Sharp & Dohme - pozn. prekl.) potreboval novú dojnú kravu na náhradu miliardových ziskov, o ktoré prišiel po tom, čo bol liek Vioxx konečne stiahnutý z trhu - s vyše 50.000 úmrtiami na konte. Gardasil bol vybratý, aby sa stal novou dojnou kravou na peniaze a - presne ako v prípade Vioxxu - Merck sa uchýlil k podvodom a nesprávne interpretovaným výsledkom štúdie, ako aj k utajovaniu dôkazov o poškodení zdravia očkovaním.
         V pôvodných testoch bezpečnosti Merck použil placebo, ktoré bolo identické s Gardasilom, len v ňom nebol antigén (časti HPV vírusu) - namiesto skutočne neškodného placeba ako napr. roztoku kuchynskej soli. Placebo obsahovalo prudko jedovatý hliník, polysorbát 80 a bóran sodný (bórax), čo sú látky, ktorých nežiaduce účinky sa nápadne podobajú na nežiaduce účinky očkovania Gardasilom.
         Skutočné údaje zo skúšok odhaľujú, že až šokujúcich 73,3% účastníkov skúšky, ktorí dostali Gardasil, ochorelo na nejakú novú chorobu od príznakov chrípky až po ochrnutie. Takmer 60% malo systémové reakcie. Tí, čo dostali "placebo", mali podobné výsledky, ale je úplne jasné, že žiaden roztok kuchynskej soli by nespôsobil čo i len zlomok takýchto reakcií.
 2. Štúdie v skutočnosti ukázali, že Gardasil a jeho príbuzný Cervarix (od GlaxoSmithKline) neposkytujú nijakú ochranu ženám, ktoré už prišli do styku s HPV, a že v skutočnosti výrazne zvyšujú riziko pre takéto ženy, ako aj pre tehotné ženy. Ak sa Gardasilom zaočkuje žena, čo prekonala skrytú alebo neškodnú formu HPV, jej pravdepodobnosť, že sa u nej rozvinú predrakovinové lézie, sa zvýši o ohromujúcich 44,6%.
         Systém pre hlásenie nežiaducich účinkov očkovania v USA (Vaccine Adverse Event Reporting System = VAERS) zaznamenal 45 prípadov spontánneho potratu po očkovaní Gardasilom. V čase schválenia vakcíny sa narodilo 5 bábätiek s vrodenými vadami, ktorých matky boli v tehotenstve očkované Gardasilom, oproti nulovému výskytu vrodených vád v porovnávanej skupine (bez Gardasilu). Neskoršie správy uviedli až takmer 40 vrodených vád v očkovanej skupine.
 3. Organizácia SANE Vax, zaoberajúca sa bezpečnosťou vakcín, ohlásila, že objavila kontamináciu Gardasilu niečím, čo by mnohé vládne zdravotnícke a bezpečnostné organizácie označili za ohrozenie života. Rekombinantná DNA (rDNA) bola nájdená vo všetkých 13 vzorkách Gardasilu s rôznymi číslami výrobných dávok, zakúpenými na Novom Zélande, v Austrálii, Španielsku, Poľsku, Francúzsku a v troch štátoch USA.
 4. Kvôli nedostatočným informáciám o predpisovaní Gardasilu, ktoré lekárom posiela Merck, sú lekári neochotní hlásiť nežiaduce účinky a iné údaje. Hlásený je len malý zlomok skutočného počtu úmrtí a nežiaducich účinkov spôsobených Gardasilom. Odhaduje sa, že len 10% nežiaducich účinkov iných vakcín je hlásených. U Gardasilu je to však odhadom len 1% (platí pre USA. Na Slovensku sa podľa oficiálnych údajov hlási v priemere menej než 1% nežiaducich účinkov akýchkoľvek liečiv (vrátane vakcín) - pozn. prekl.).
 5. Ktokoľvek, kto pochybuje, že Gardasil spôsobil úmrtia a trvalé poškodenia zdravia, ktoré zruinovali nejednu rodinu, by si mal prečítať stránku SANE Vax (https://www.sanevax.org). Stránku vytvorili matky dievčat zabitých alebo poškodených očkovaním proti HPV. Sú tam uvedené ich podrobné príbehy, ktoré ilustrujú škody čo môže očkovanie proti HPV spôsobiť.
         Za podvodom okolo Gardasilu sa skrýva veľké more sĺz. Rodičia a verejnosť vo všeobecnosti si zaslúžia dozvedieť sa úplnú pravdu, aby sa z tohto mora sĺz nestal ešte väčší oceán utrpenia.

 

Zdroje:

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.