10 dobrých dôvodov pre odmietnutie očkovania

10.01.2011 04:01

International Medical Council on Vaccination - 8.I.2011 - Dr. Sherri Tenpenny

 

       Pôvodný článok "The Ten Reasons to Say No To Vaccines"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

 1. Môžete byť zaočkovaní a predsa dostať danú chorobu. Epidémie príušníc (mumpsu), ovčích kiahní i čierneho kašľa vznikli v skupinách úplne zaočkovaných osôb. Mnohí z nich boli očkovaní viac než jednou dávkou danej očkovacej látky.
 2. Choroby prichádzajú a odchádzajú, očkovaním spôsobené poškodenia zdravia sú neraz doživotné (a niekedy spôsobia smrť).
 3. Zdravie nemôže prísť skrz ihlu.
 4. Zdravie nemôže byť vylepšené a nemôže ani vzniknúť vstreknutím jedovatých látok do tela.
 5. Každé očkovanie je ruskou ruletou. Nikdy dopredu neviete, ktorá komora revolvera je nabitá, rovnako tak nikdy vopred neviete, ktorá vakcína Vás môže zabiť.
 6. Poškodenie zdravia spôsobené očkovaním môže nastať v ľubovoľnom veku. Odloženie očkovania na vek, keď bude dieťa staršie, ešte nie je zárukou bezpečnosti alebo toho, že dieťa daným očkovaním neutrpí ťažkú ujmu na zdraví.
 7. Podobne ako včelie žihadlá alebo dávky penicilínu, môžete byť veľakrát očkovaní bez vážnych následkov... ale to ďalšie očkovanie už môže byť smrteľné.
 8. Očkovací priemysel tvrdí, že ťažké poškodenie zdravia očkovaním nastane "v jednom prípade z milióna". Čo ak práve Vy budete tým jedným prípadom?
 9. Očkovací priemysel tvrdí, že očkovaním spôsobené ťažké poškodenie zdravia sú zriedkavé. Čítal vôbec niekto z tohto priemyslu databázu VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania v USA - pozn. prekl.)?
 10. Mnohí si trhajú vlasy hovoriac "kiež by som sa nebol(a) dával(a) očkovať!". Málokto si vôbec niekedy povie "kiež by som sa bol(a) dal(a) zaočkovať!"
   

Čo robiť? Tu sú pomôcky, ktoré Vám pomôžu jednoducho povedať NIE.