informácie o očkovacích látkach

Martin | 25.12.2014

Stačí zistiť, či vakcíny svojim zložením nepatria medzi dole uvedené zbrane.

SR je signatárom Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a skladovania biologických a toxínových zbraní a ich ničení (BWC). Súhlas s dohovorom vyslovila ČSSR 30. 4. 1973 a dohovor nadobudol platnosť 26. 4. 1975. SR sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach Meeting of Experts (MX) a Meeting of States Parties (MS) prostredníctvom národného orgánu pre biologické zbrane, ktorým je MZ SR.

V prípade, že môj príspevok je mimo tému, prosím zmazať, ďakujem.

Pridať nový príspevok