Senior

Helena | 19.04.2014

https://www.infowars.com/8-vaccinated-students-at-nj-college-contract-mumps/
Osem študentov chytilo mumps napriek tomu, že boli všetcia 2 x zaočkovaní proti mumpsu (zápalu príušných slinných žľiaz).

Pridať nový príspevok