Debrainizácia

demo | 19.04.2014

Upozornernie pre čitateľov - prečítaním viac ako 3. súvislých viet z tohoto webu Vám hrozí čiastočné alebo úplne debrainizovanie. Pozdravujem autora a jeho príšerné vyjadrovacie schopnosti, najmä v písomnej forme. Za takýto preklad by sa hanbil aj žiak ZŠ.
Obsah je mimochodom čistá somarina.

Pridať nový príspevok