Re:očkovanie...,

Helena | 26.02.2014

No comment. Ale vieme, že Big Pharma, čiže farmaceut. priemysel potrebuje väčšie a väčšie zisky. A ak budeme viac a viac chorí, zisky im budú rásť do miliárd ročne. Stačí čítam www.infowars.com Napr. v Amerike teraz veľmi zvýšili poplatky za zdravot. poistenie a súčasne oveľa menej sa prepláca zo zdravot. poistenia. Pacienti musia neskutočne doplácať. Ale farmaceut. firmy, zdravot. poisťovne ročne generujú miliardy ziskov. Nech žije demokracia, nech žije neoliberalizmus, nech umrie ovca. No comment
Ale na týchto weboch sa aj dočítame, že sa robí depolulácia pomocou chemtrails + vakcíny + gmo. Darmo elity sveta si chcú zdroje (nerast.suroviny) uchovať pre seba.
A lepšie nečítať aké podvody sa robia vo výskume liekov, vakcín...

Pridať nový príspevok