Senior

Helena | 15.01.2014

https://www.infowars.com/if-your-doctor-insists-that-vaccines-are-safe-then-have-them-sign-this-form/
Ak Váš doktor trvá na tom, že vakcíny sú bezpečné, tak im dajte podpísať tento formulár.

Prekopírovala som časť jednej vety z tohto článku:
modern medicine is not responsible for and played little part in substantially improving life expectancy and survival from diseases in developed nations.
Rýchly preklad:
moderná medicína nie je zodpovedná a zohrala málo v tom aby značne zlepšila predĺženie života a prežitie z chorôb v rozvinutých krajinách.

Pridať nový príspevok