Re:Re:Re:Re:ach jo

Matej Kačaljak | 12.01.2014

Pán Fillo,

skúsim byť stručný ale asi to možné nebude. Tiež mi prosím prepáčte, že tu budem kopírovať Vase tvrdenia aby som sa uistil, že Vás citujem presne (čo sa vy moc neunúvate vo vzťahu ku mne):

1) "Vaša nekritická glorifikácia peer-review procesu (paradoxne voči tomu však tvrdá kritika nemainstreamových článkov, čo peer-review procesom očividne prešli)"

- peer-review proces neglorifikujem. Považujem ho však za nutnú (rozhodne nie postačujúcu) podmienku toho, aby sme sa o nejakom publikovanom výskume vôbec bavili. Verím, že tomu rozumiete aj Vy, niekoľkokrát som to uvádzal aj v diskusiách na blogu tučna. Pre istotu ešte raz:

Ak nejaký výskum má už svoje roky a ešte stále visí len "na webe" nez toho, aby prešiel recenzným konaním, je v zásade možné len nasledovné (i) autori sa nepokúsili prehnať svoje závery procesom peer review (čo je pekne nefér, keďže tá hromada laikov, ktorým to sprístupnili nemusia disponovať dosttočnými znalosťami, aby rozoznali či to nie je odpad); alebo (ii) článok odmietol odpublikovať každý časopis s peer review (čo je dosť ťažko predstaviteľné, keďže aj Vám musia byť známe prípady časopisov, kde sú články accepted v ten istý deň, ako boli zaslané, napr. https://sanevax.org/wp-content/uploads/2011/02/SID-after-hexavalent-vaccination121.pdf).

Či aj v peer review časopise môže byť zverejnený odpad? Jasné, o tom je mimochodom blog citovaný p. Pijákom.

Bolo by korektné, aby ste tu umiestnili citát môjho tvrdenia, ktoré tvrdí opak, aby ste tým preukázali svoju tézu, že "glorifikujem peer review". A najviac by ste ma potešili, keby ste tu postli aj citát môjho tvrdenia, kde podrobujem ""tvrdej kritike" články, ktoré prešli peer review. Také tvrdenie som totiž nevyslovil.

2) "skopírujte sem, prosím, ten Váš (údajne oponentami odignorovaný) príspevok/otázku" -

napr.
(i) https://personal.tucna.net/mudr-ludmila-elekova-a-propagace-bad-science/#comment-305 ; Diskusia s p. Tuhárskym, bod 5;
(ii) https://personal.tucna.net/mudr-ludmila-elekova-a-propagace-bad-science/#comment-503; Moja druhá reakcia na p. Pijáka, druhý odstavec druhá veta;

3) "pán Vlašánek odignoroval metodicky podstatne kvalitnejšiu štúdiu Dr. Aabyho, na ktorú sa tiež Dr. Eleková odvoláva, nezaoberal sa metodickými chybami v pro-očkovacích štúdiách, čo Vám očividne nevadilo" - verím, že sa zhodneme, že to že Dr. Eleková niekedy citovala aj medotologicky bezchybnú peer reviewed štúdiu asi nič nezmení ja prostom fakte, že citovala aj bad science. Ak máte dojem, že jedna skutočnosť vylučuje druhú, tak budem rád, ak mi tu opíšete sériu logických postupov, akými ste sa k tomu dopracovali.

Čo mi príde možno zaujímavejšie je, že (nielen vy) očakávate, že budem zhromažďovať dôkazy na podporu tvrdení mojich názorových oponentov. Možno som pokazený právnickou profesiou a pravidlami súdneho sporového procesu (nielen) na Slovensku, ktoré su v stručnosti nasledovné:
(i) existuje spor minimálne dvoch strán;
(ii) každá zo strán predkladá dôkazy na podporu svojich tvrdení a snaží sa spochybniť kvalitu dôkazov predkladaných protistranou;
(iii) sudca rozhoduje.

Ako som už písal o príspevok vyššie, nie som sudca. Mám vytvorený názor a snažím sa predkladať argumenty na jeho podporu. Zopakujem to: Mám príliš veľké nároky na svojich diskusných oponentov ak od nich očakávam, že si svoju časť práce urobia sami? Je moje chápanie férovej diskusie založené na vyššie uvedených pravidlách súdneho procesu chybné?

4) "v tom má Dr. Piják svätú pravdu. Nijaké Vaše slohové cvičenia v tejto diskusii na tom nič nezmenia." - prepáčte, pôvodne som sa floskulami podobnými tejto nechcel zaoberať, ale táto je osobitne zábavná. Naznačuje totiž, že váš názor (v tomto prípade na mňa) je nemenný bez ohľadu na dôkazy a argumenty predložené protistranou. Ste na mňa teda ešte tvrdší ako ja na p. Pijáka, lebo ja som stále na pochybách, či som mu náhodou neukrivdil. Nemám s vašim prístupom problém, len vaši fanúšikovia by sa zrejme mali zamyslieť, či tie tony textu na tomto webe potom nie sú skôr výsledkom vašej viery, než racionálneho záveru vytvoreného na základe váženia faktov.

5) "je tam určitý vzorec (resp. vzorce), kde diagnóze určitej formy poškodenia mozgu štatisticky významne často predchádza dlhotrvajúci neutíšiteľný plač." - viete uviesť zdroj tohto tvrdenia? Vami citovaný príbalový leták totiž hovorí len to, že sa neutíšiteľný pač môže vyskytnúť, čo nikto nespochybnil. A tiež obsahuje odporučenie. Ale obsahuje potvrdenie toho, čo tvrdíte vy?

6) "Korelácia sa nerovná kauzalite, to je svätá pravda, ale mala by byť dobrým dôvodom na preskúmanie možnej kauzality. Z politických dôvodov sa to však nežiaducich účinkov očkovania akýmsi zázrakom netýka." - naznačujete, že v dôsledku politických tlakov sa žiadny výskum nesústredí na preskúmanie "možnej kauzality"? Viete toto tvrdenie niečím podložiť?

7) "viď odignorované metodicky chybné pro-očkovacie štúdie, na ktoré dal do diskusie na Vlašánkovom blogu odkazy Peter Tuhársky" - viď môj 2) prvý odkaz a 3) vyššie. Štúdie som neodignoroval a zaregistroval som, že p. Tuhársky ich označil za bad science. Vyzval som ho na doloženie jeho tvrdenia. Môžete to pokojne urobiť za neho teraz, ak ste presvedčený o tom, že tie štúdie sú bad science. Pre istotu, ak sa preukáže, že bad science sú, čím to oslabí pravdivosť tvrdenia, že Dr. Eleková citovala bad science?

8) Pána Pijáka už nebudem riešiť, naozaj ma dosť mrzí, že som si v dobrej nálade z neho robil srandu. Teraz sa môžeme naozaj skúsiť sústrediť na preukázanie jeho tvrdenia (ktoré ste si osvojili), že som (de facto) hovorcom Big Pharma.

Pridať nový príspevok