Re:Re:Re:ach jo

Ing. Marián FILLO | 12.01.2014

Pán Kačaljak,

tých prešľapov ste tam mal množstvo, vybral som len pár vecí. Dalo by sa aj iné, napr. Vaša nekritická glorifikácia peer-review procesu (paradoxne voči tomu však tvrdá kritika nemainstreamových článkov, čo peer-review procesom očividne prešli) či ignorovanie finančných konfliktov záujmov medzi výrobcami vakcín a peer-reviewed časopismi (viď napr. https://www.ahrp.org/cms/content/view/766/9/)...

Diskusiu na Vlašánkovom blogu som si zbežne prečítal (nebol som jej účastný) a už sa mi k nej ozaj nechce vracať a hľadať ihlu v kope sena, tak ak Vám to za to stojí, skopírujte sem, prosím, ten Váš (údajne oponentami odignorovaný) príspevok/otázku.

Len pripomínam, že pán Vlašánek odignoroval metodicky podstatne kvalitnejšiu štúdiu Dr. Aabyho, na ktorú sa tiež Dr. Eleková odvoláva, nezaoberal sa metodickými chybami v pro-očkovacích štúdiách, čo Vám očividne nevadilo... Prečo? Lebo ste zaujatý. Nezaujatosť len predstierate. A v tom má Dr. Piják svätú pravdu. Nijaké Vaše slohové cvičenia v tejto diskusii na tom nič nezmenia. Rovnako tak predstiera nezaujatosť a vedeckosť pán Vlašánek. To už len úplne slepý nemôže vidieť.

Áno, neutíšiteľný plač nemusí nutne znamenať poškodenie mozgu, ale pravdepodobnosť je tam mimoriadne vysoká. Dalo by sa povedať, že je tam určitý vzorec (resp. vzorce), kde diagnóze určitej formy poškodenia mozgu štatisticky významne často predchádza dlhotrvajúci neutíšiteľný plač. Ostatne, to zohľadňuje aj výrobca v príbalovom letáku. Stačí si ho prečítať:

"Ak dôjde v časovej súvislosti s aplikáciou očkovacej látky obsahujúcej pertusovú zložku k niektorej z ďalej popísaných reakcií, je nutné ďalšie podanie dávok očkovacích látok obsahujúcich pertusovú zložku riadne uvážiť:
...
* Trvalý, neutíšiteľný plač trvajúci ≥ 3 hodiny v priebehu 48 hodín po očkovaní."
https://www.ema.europa.eu/docs/sk_SK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000296/WC500032505.pdf

Alebo budete pokračovať v hre na slepú babu?

Korelácia sa nerovná kauzalite, to je svätá pravda, ale mala by byť dobrým dôvodom na preskúmanie možnej kauzality. Z politických dôvodov sa to však nežiaducich účinkov očkovania akýmsi zázrakom netýka. Hmmm...

Dvojaký meter sa týka toho, že na údaje od vaxerov nepoužívate rovnaké kritériá ako na údaje od neočkovačov, viď odignorované metodicky chybné pro-očkovacie štúdie, na ktoré dal do diskusie na Vlašánkovom blogu odkazy Peter Tuhársky. Hľadáte teda chyby len na jednej strane barikády. A to si dovolím nazvať dvojitým metrom.

Buď Vám naozaj ide o pravdu, a teda o "good science" (padni komu padni), alebo Vám ide o dogmatické obhajovanie jednej strany názorového spektra za každú cenu. To, čo som si doposiaľ mal možnosť od Vás prečítať, svedčí v prospech možnosti č. 2, u Dr. Pijáka to vidím skôr na možnosť č. 1. Ako v pohode, máte na to právo, ale potom sa, prosím, nehrajte na nezaujatého, lebo je to mimoriadne trápne. To predstieranie objektivity a nezaujatosti Vám jednoducho nejde.

Inak máte pravdu, že Dr. Piják nie vždy reagoval zrovna optimálne a úplne vecne (neemotívne). Na druhej strane mu musím uznať, že Vás vcelku dobre vystihol, teda nie Vás, ale Vaše vystupovanie v diskusii, aby sme boli úplne presní.

Pridať nový príspevok