Re:názor

Ing. Marián FILLO | 07.01.2014

Ako kto komu?

S Dr. Pijákom síce v dielčích záležitostiach čiastočne nesúhlasím, ale má pravdu v tom, že na oboch stranách barikády panuje u značnej časti "členskej základne" svojho druhu fanatizmus, u vakcinacistov však štedro dotovaný výrobcami vakcín.

Človek môže trebárs aj úplne neočkovať a mať to racionálne zdôvodnené a vedecky podložené, ale môže neočkovať aj z čisto náboženského zápalu bez akéhokoľvek rozumného odôvodnenia. Hoci výsledok je (z materialistického uhla pohľadu) rovnaký, je tam priepastný rozdiel vo vedomí jedného a druhého. A tiež v tom, že s tým prvým je možná konštruktívna diskusia, s tým druhým nie. To isté platí o vakcinacistoch. S niekoľko málo vakcinacistami sa dá aj vecne debatovať (ale je to ozaj strašne malé množstvo, v rámci SK spočítam na prstoch, o koľkých viem, i keď možno neviem o všetkých), ale drvivá väčšina vakcínam jednoducho verí bez serióznych vedeckých podkladov. Prípadne namiesto logiky majú len nejakú sofistiku, koreláciu bez preukázania príčinnej súvislosti apod.

Asi o tom napíšem samostatný článok, lebo aj z diskusií na FB mám dojem, že sa motáme v bludnom kruhu bez konštruktívneho východiska.

Pridať nový príspevok