Re:Re:Re:Re:Nekompletný vinš

filip | 07.01.2014

Dodatok:
Keď si jeden gombík zapnete nesprávne,potom ani celá košeľa sa už nedá správne zapnúť.
Že sa máme navzájom rešpektovať a mať úctu k iným náboženstvám,aby si spolu nažívali v pokoji,tak to je ďalší humanistický trik na kresťanov,uvalený na 2 Vatik.koncile.
Nejde o tento život!
Preto aj vami pridaný citát Matúš 7:1 je v tejto súvislosti mimo.
My im máme zvestovať Pravdu z lásky k blížnemu,aby neumierali v bludoch a nešli do zatratenia a nie sa snažiť prežiť tento život v pokoji a robiť kompromisy. My ho máme aj obetovať za túto jedinú zjavenú pravdu! My svoj život a oni majú prikázané život tých druhých! Im hlásajte toleranciu!
"Kto neuverí vo mňa,nebude mať život večný"! "Preto choďte a kážte vhod,nevhod..."
"Kde vás neprijmú,ešte prach im straste z nôh a Sodome a Gomore bude v deň súdu lepšie"! Teda nie nasilu,len zvestovať a aj život pri tom riskovať!
Toto je úloha kresťana! Preto je hlúposť oháňať sa toleranciou!
"Kresťania" dnes robia opak a tým ich udržujeme v bludoch a tak im prispievame k tomu,aby minuli cieľ.Nejde o to prežiť tento život v pohode,veď Kristus preto hovorí:
"Nemyslite si,že som priniesol na zem pokoj! Nie pokoj,ale meč! Odteraz..."
To,že to obrátili naruby a väčšina slepo prijala,nemôže byť argument.Ano je to také pekné,tolerantné,ale je to opak toho,čo prikázal kresťanom Kristus!
Presne takto dnes RKC ovládaná ložami zneužíva pozitívne pojmy!
"Kto som ja,aby som súdil homsosexuálov"?
Nemáme ich súdiť,ale varovať,že toto je pred Bohom ohavnosť a privedie ich do zatratenia!
Rešpektujem,ak sa vám páči takýto humanizmus a je vám bližší,ale nemôžete sa považovať súčasne za kresťana.Sú to dve odlišné veci.
Kresťan nemôže ostatným želať,aby si pokojne zostali pri tom svojom svetle,lebo ich svetlo je tmou.Písmo jasne hovorí :
"Všetci bohovia pohanov sú démoni"! A teda aj ich "proroci",ako napr. Mohamed!
Humanista môže,ale nemôže pri tom vykrikovať "ja som kresťan,toto je kresťanské"
Kto chce byť kresťanom,musí vedieť rozoznať rozdiel medzi slobodomurárskym humanizmom a kresťanstvom. Jedno je od Boha,druhé od zlého.

Pridať nový príspevok