Re:Re:Re:Nekompletný vinš

Ing. Marián FILLO | 07.01.2014

Jedna vec je osobná viera, druhá vec je rešpekt k iným, ktorých osobná viera je odlišná od mojej. Toleranciu možno dotiahnuť do extrému až do tej miery, že sa človek de facto vzdá svojej vlastnej viery, tradícií apod. (ako trebárs v UK či Holandsku), alebo ju možno udržať v zdravom strede (budem rešpektovať to tvoje, ale ty tiež budeš rešpektovať to moje), čo je, myslím, lepší nápad.

Každopádne Vianoce, čo je skomolený preklad z nemeckého Weih-Nachten, tzn. posväcujúce noci, sú duchovnou realitou pre všetkých bez ohľadu na vierovyznanie, akurát niektorí to ignorujú. A niektorí aj nie, ale majú iné názvoslovie.

Ja osobne rešpektujem každú úprimnú osobnú snahu o duchovný pokrok, o sebazdokonaľovanie, sebapoznanie, sebapovznášanie a tiež sebaobetovanie v prospech svojich blížnych, hoci možno vychádza z inej tradície než tá moja. Som toho presvedčenia, že dvaja skutoční duchovne "cestujúci" (tí, čo sa vydali na cestu k duchu) z aj úplne odlišných tradícií skôr nájdu spoločnú reč než dvaja fanatici v rámci tej istej tradície. V žiadnom prípade však z mojej strany nejde o schvaľovanie hriechu.

V tom zmysle bolo formulované aj moje blahoprianie. Viac to, myslím, netreba rozvádzať, keďže sme si to už, myslím, dostatočne vysvetlili v mailoch.

P.S.: Najľahšie sa odsudzuje to, čo poriadne (prípadne vôbec) nepoznáme. Pripomínam tiež: "Nesúďte, aby ste neboli súdení..." (Mt 7:1)
https://biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=mat&strana=7&hl_druh=0

P.P.S.: Svetlo je Svetlo. Nie je kresťanské svetlo, židovské svetlo, moslimské svetlo, taoistické svetlo atď., je len jedno Svetlo. Akurát rôzne kultúry ho nazývajú rôzne. A niektoré (pa)kultúry ho vidia tak nejak zastrene, prípadne nevidia vôbec, či dokonca popierajú. To ale neznamená, že každá kultúra má svoje vlastné svetlo.
Inak: je len jedna duchovná realita, ale x rôznych vnímaní tejto jedinej duchovnej reality, a k tomu x krát y rôznych opisov vnímaní tejto duchovnej reality. Aby sa z toho človek vysomáril, nesmie zostať na povrchu a nechať sa zmiasť odlišným názvoslovím.

Pridať nový príspevok