Nekompletný vinš

filip | 03.01.2014


"Krásne a plnohodnotné prežitie sviatkov zrodu nového Svetla uprostred najhlbšej tmy vám zo srdca praje, za všetky dary i ostatnú pomoc v roku Pána 2013 darcom i pomocníkom srdečne ďakuje a všetko Dobré v novom roku Pána 2014 praje
redakcia www.slobodaVockovani.sk"

Pán Fillo,nechýba aj v tomto prianí tento krásny, multinázorový dodatok?

"K tomu nám Pán Boh (Matka Príroda, hviezdy, vesmír, vyššia inteligencia, Alláh... — dosaďte si to svoje) pomáhaj!"

Keď už nám zaviedli to multikulti, tak aby sa niekto necítil diskriminovaný a nemyslel,že ide len o to kresťanské svetlo,veď dnes už je svetlo hocičo, podľa ľubovôle :):):)

Pridať nový príspevok