Ďakujem

Renáta Krausová, šéfredaktorka mesačníka Dieťa | 02.01.2014

Som vďačná Ing. Fillovi za toto nepochybne zaujímavé obzretie sa za minulým rokom. Ďakujem všetkým, ktorí sa zaujímajú o túto problematiku už dávnejšie, i tým, ktorým sa ešte len otvárajú oči, podobne ako sa nedávno otvorili mne... A verím, že i na Slovensku sa podarí dosiahnuť slobodnú voľbu v očkovaní tak, ako je to vo vyspelých európskych krajinách. Veľmi by som si priala, aby tu nastala náprava, čo sa týka hlásenia NÚ a aby sa aj u nás konečne začala venovať pozornosť odškodňovaniu rodín s deťmi postihnutými očkovaním. Prajem si, aby sa pediatria stala personalizovanou tak, aby sa individuálne správne začala vyhodnocovať miera rizika poškodenia očkovaním konkrétneho dieťaťa v závislosti napríklad od stavu v rodine, čo sa týka výskytu autoimunitných ochorení (ako na to upozorňuje napríklad profesor Shoenfeld), aby sa nezanedbávala informovanosť rodičov o všetkých stránkach vakcinácie... Všetkým prajem nový rok prežitý v dobrom zdraví, láske, vzájomnej podpore a nádeji.

Pridať nový príspevok