Re:Božena

Ing. Marián FILLO | 27.12.2013

Úmrtnosti jednoznačne prakticky u všetkého, čo mi je známe, chorobnosti - ako u čoho.
Napr. u tetanu celkom isto aj pokles chorobnosti. U osýpok len pokles úmrtnosti.

Pridať nový príspevok