Re:Re:Re:Re:Re:Re:Božena

Božena | 06.01.2014

Pardón, Vy ste mysleli poškodenie čreva DDT a následný prienik poliovíru.

Ale prečo potom vznikajú menšie epidémie aj v 21. storočí, keď sa už DDT nepoužíva? A práve tam, kde bola zistená importácia víru?
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24256377
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21048560

Je to nezmysel, ani štúdiami to nebolo dokázané a to už vôbec nie takými, ktoré požadujete.

Pridať nový príspevok