Re:Re:Re:Re:Re:Božena

Ing. Marián FILLO | 03.01.2014

Sorry, ale epidemiologická štúdia pre mňa nie je a nikdy nebude dôkazom, pretože je extrémne náchylná na x rôznych skreslení, v tomto prípade napr. na diagnostikovanie poliomyelitídy u očkovaných nesprávne ako aseptickej/vírusovej meningitídy.

Takže aby sme to uzavreli: klinické dôkazy nejestvujú, a už vôbec nie randomizované, skutočným placebom kontrolované, dvojito zaslepené, dlhodobé štúdie. Je to tak?

Pridať nový príspevok