Re:Re:Re:Re:Re:Božena

Ing. Marián FILLO | 03.01.2014

To by chcelo vysvetliť, prečo teda vírus poliomyelitídy prestúpi z čriev do krvi či nervov len u 1 z 200 ľudí, keď mechanizmy majú všetci.

Čo sa výskytu detskej obrny týka, je veľmi pravdepodobné, že ide o problém poškodzovania čriev, keďže historicky vôbec prvé epidémie tejto choroby boli na prelome 19. a 20. storočia, kedy sa začali používať prvé pesticídy a z rozvinutých krajín detská obrna ustúpila pomerne rýchlo po zákaze DDT a pár ďalších mimoriadne nebezpečných chemikálií, takže to vysvetlenie vcelku sedí, a nepoužívanie antibiotík či antipyretík v predvakcinačnej ére nič nevyvracia. Mimochodom: najväčšie epidémie detskej obrny boli v USA okolo roku 1950, kedy sa už ATB používali (i keď možno nie v tej miere ako dnes) a Aspirín tu bol už na konci 19. storočia. Plus k tomu DDT a ešte čosi, čoho názov mi vypadol, ale viem dohľadať.

Štúdiu na hento nemám, a sotva by sa do nej asi niekto pustil, keď je dopredu jasné, že rozdiel bude len nepatrný (pod 1%), takže výsledky ani pri najlepšej vôli asi nebudú štatisticky signifikantné.

"Predpokladá sa" a "uvažuje sa o" vedecky zmýšľajúceho človeka nemôže uspokojiť. :-)

Pridať nový príspevok