Senior

Helena | 28.11.2013

https://tv.naturalsociety.com/vaccine-inventor-genetic-engineer-jokes-depopulation/
Depopulácia pomocou vakcín, pomocou gmo...

Pridať nový príspevok