Re:Re:Re:Re:Modlitba za KBS

Anna Kovaničová | 04.12.2013

Ja som ku viere v Boha (Trojjediného, aby nedošlo k omylu) dospela až po 40-ročnom drastickom hľadaní a mnohých obrovských chybách. Tým drastickým hľadaním myslím aj vytrvalé (7 rokov trvajúce) štúdium ezoteriky, pokus o liečenie Silvovou metódou a iné "úžasné" veci, až sa mi nakoniec ten Zlý ukázal v celej svojej sile. A mne potom už išlo o holý život - od tej hrôzy. Ale pri tom všetkom som zažila úžasné uzdravenie zo začínajúcej sklerózy multiplex (už bolo od neurlóga aj na papieri) a nádhernú lásku Pána Ježiša, ktorá sa nedá nijako slovne vyjadriť. Takže zažila som do hĺbky pôsobnenie zlých duchov, ale aj to Božie. A odvtedy som mu verná, ako málokto. No to mi ešte nebráni v tom, aby som mala svoj zdravý úsudok a veci si v sebe (s pomocou Božou) aj ujasňovala a hľadala skutočnú PRAVDU. Preto Vám veľmi-veľmi ďakujem za tento článok, pán Marián, ale aj za to, že ste sa do tohto "boja" pustili. A pokiaľ bude diskusia slušná bez urážok a ponižovania, určite ju Boh požehná. Zatiaľ do toho všetkého vkladám svoju modlitbu.

Pridať nový príspevok