Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

gabriel | 29.11.2013

ps: Kresťania špirituálne záležitosti nazývajú stručne - mágia alebo okultizmus. Veriacim ľuďom okrem toho Katechizmus Katolíckej cirkvi pripomína: „Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktorými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym – hoci aj preto, aby mu získal zdravie –, vážne odporujú čnosti nábožnosti“ (2117). Homeopatia je jednoducho nebezpečná. Chce liečiť pomocou dynamizovaných substancií, to znamená zaťažených okultistickým prídavkom. Sväté písmo nikdy nehovorí o energii, ale jasne hovorí o moci. Tá sa najplnšie prejavuje v Eucharistii. Tam tryská prameň, z ktorého máme čerpať duchovné i telesné sily. A nezabúdajme na sviatosť pomazania chorých, ktorú ustanovil Kristus, aby sa skrze službu Cirkvi chorí mocou Ducha Svätého uzdravili a trpiaci boli potešení.

Pridať nový príspevok