Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

Ing. Marián FILLO | 21.11.2013

Zdravím, Gabriel.

Sila nemusí automaticky znamenať ducha. Jedine teda, že by sme gravitáciu (o ktorej tiež nie je úplne jasné, prečo vlastne funguje tak ako funguje) označili tiež za ducha.

Môžete, prosím, citovať, kde sa Hahnemann vyjadroval nepriateľsky k osobe Ježiša Krista? Ale nie nejaké sektobijecké časopisy typu Rozmer, poprosím citát konkrétneho Hahnemannovho diela, prípadne konkrétneho dobového svedka, že Hahnemann povedal to a to. JPP totiž znesie veľa, obzvlášť keď sa niekomu hodí do jeho nenávistnej ideológie typu "všetci sú diablovi poskoci, len my sme Božie deti".

Nebudeme tu snáď teraz lustrovať, či bol vynálezca toho-či-onoho kresťan alebo iného vyznania. Inak by sme nemohli používať algebru (arabský vynález), koleso (vynález zrejme nejakého dávneho prírodného kultu) atď.

Inak nechápem, prečo tí hyperaktívni kresťania-odsudzovači-sektobijci neodsudzujú rovnakým spôsobom aj tzv. "modernú" medicínu, keď je známe, že len 13% z "liečebných" postupov, ktoré používa, je s vysokou mierou istoty prínosných. Zvyšok je len pravdepodobne prínosných (23%; nízka miera istoty), vyslovene škodlivých či vedecky nijak nepreskúmaných ("neznáme sily"?). Mimochodom, čo iné než neznáma sila je (aj v "modernej" medicíne hojne využívaný) placebo efekt? Alebo snáď máte nejaké biochemické vysvetlenie tohto javu?

Prečo sektobijci nebijú na poplach v prípade tzv. "medicíny, založenej na dôkazoch", ktorá však v drvivej väčšine svojich postupov nie je na silných dôkazoch (prípadne vôbec žiadnych) založená, ba dokonca robí veci, o ktorých je s vysokou mierou istoty preukázané, že sú škodlivé???

Ja teda netvrdím, že homeopatia nemôže mať nežiaduce účinky. Osobne si myslím, že môže, a v tomto sa názorovo rozchádzam s mnohými homeopatmi. Rozhodne však nemožno o homeopatii povedať, že by bola príčinou č. 3 úmrtia v USA, čo je tzv. "moderná" medicína (údaj je z roku 2000, dnes už to je, nakoľko viem, č. 2):
https://www.cancure.org/medical_errors.htm

Nemali by teda sektobijci radšej bojovať proti "medicíne", ktorá zabíja oveľa viac ľudí než všetky alternatívne smery dokopy? Nemáte z tohto obavy? Aj keď zatiaľ nie je dôkladne vedecky vysvetlené, ako homeopatia funguje, predsa len "po ovocí spoznáš strom". Ovocím "modernej" medicíny je rozsievanie smrti (viď vyššie) a neplodnosti (hormonálna antikoncepcia už aj vo vodných zdrojoch). Nenaháňa Vám to väčší strach než homeopatia, ktorá možno niekomu nepomohla, ale sotva koho vyslovene zabila (osobne teda neviem o prípade, kedy by sa smrť pripisovala podaniu homeopatického lieku, ale keďže sa o homeopatiu veľmi nezaujímam, možno som len zle informovaný)?

Dr. Elekovej syn mal, pokiaľ viem, návaly agresivity ešte predtým, ako to začala riešiť homeopaticky, takže asi sotva to môže byť spôsobené homeopatiou. No a pán Kodet je značne sporná osoba. Niektoré jeho vyjadrenia sú na hrane (či skôr za hranicami) katolíckej viery. Videl som pár videí s jeho vyjadreniami a mal som z toho dosť neblahé pocity.

Myslím, že by bolo naozaj na mieste konečne sa oslobodiť od lipnutia na autoritách (od kultu osobnosti), či už je to Kodet alebo Eleková, to je jedno, a vecne skúmať podstatu problému. Mlátenie sa navzájom nejakými osobnými výpadmi či naopak zbožnou úctou k danej osobe, nepodloženými domnienkami, strachom z neznámeho atď. nevedie k nijakému konštruktívnemu výsledku.

Ale späť k téme, prosím:
Máme tu stanovisko SpB TK KBS, ktoré úplne ignoruje obrovské množstvo vedeckých štúdií a ešte obrovskejšie množstvo hlásení o nežiaducich účinkoch očkovania, pričom núti katolíkov podstupovať toto riziko, ktoré je (prinajmenšom za súčasnej epidemiologickej situácie) mnohonásobne vyššie než riziko chorôb proti ktorým sa povinne očkuje. Je toto morálne? Prečo SpB TK KBS drží stranu výrobcom vakcín, keďže so súčasného povinného očkovania naozaj neprofituje nik iný, len oni (pravda, v malej miere aj pediatri, ktorí dostanú za pichnutie každej vakcíny pomerne malé všimné)? Ešte inak: prečo SpB TK KBS svojím ničím nepodloženým autoritatívnym stanoviskom podporuje systematické poškodzovanie zdravia slovenského (maďarského, rómskeho...) národa?

Pridať nový príspevok