Re:Re:Re:Re:Vyjadrenie k vedeckym poznatkom?

franto | 18.11.2013

Nepovedal by som, že KBS sa v hodnotení homeopatie neposunula. Biskup Rábek, ktorý je podpísaný pod vyhlásením z r. 1996, v r. 2008 reagoval veľmi jasne: "... nik sa nemôže na toto vyhlásenie odvolávať v tom zmysle, akoby deklarovalo homeopatiu za zlučiteľnú s kresťanskou vierou..." Celý príspevok tu:
https://www.katolickenoviny.sk/6-2008-ad-homeopatia-ma-aj-duchovny-zaklad-kn-3-2008/.
Z napísaného jasne vyplýva, že homeopatii chýba vedecký základ a teda logicky jej chýbajú aj vedecké argumenty, a navyše sú tu svedectvá o okultnom vplyve.

Pridať nový príspevok