Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Doplnok k argumentácii prof. Glasu

Ing. Marián FILLO | 15.11.2013

Pišta, ešte raz: tento článok nie je o nejakom Dohnalovi, bez ohľadu na jeho postoj k povinnému očkovaniu.

Filip, 2. vatikánskeho koncilu sa zúčastnila malá menšina katolíckeho kňazstva, navyše značná časť z účastníkov (nehovoriac o neúčastníkoch) s dielčími závermi nesúhlasila. To vôbec nebolo nejaké jednohlasné zhodnutie sa na všetkom.

A druhá vec: "Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria." (Lk 11:9-10)
Ak niekto naozaj úprimne hľadá pravdu a snaží sa činiť Dobro a vyhýbať sa Zlu v rámci svojich možností, verím tomu, že Pán Boh má preňho pochopenie, aj keď na svojej životnej ceste ešte nedospel k prijatiu Kristovho ukrižovania a zmŕtvychvstania čoby spásy ľudstva. Pre tých, čo o sebe tvrdia, že sú jediní praví, mám zase tento citát:
"Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami." (Mt 8:11-12)

No ale každopádne sme už odbehli dosť mimo tému. Toto naozaj nie je debata o tom, že kto je a kto nie je sekta, resp. ktorá cirkev je pravá a ktorá je falošná či neviem aká.

Komentár sa týka stanoviska jednej z cirkví (u nás najpočetnejšej) k povinnému očkovaniu, stanoviska značne prekvapivého, nepodloženého, podozrivého (keďže hlavným autorom vedený ústav sponzorujú traja výrobcovia vakcín), v rozpore s učením tejto cirkvi atď. Ráčte teda, páni, prosím, venovať sa tomu a nie debate, či je istý pán Dohnal sektárom alebo pravoverným kresťanom. To je naozaj hodne mimo témy článku.

Pridať nový príspevok