Re:uroven bioetickej subkomisie

otec, ktorý našiel | 14.11.2013

Samozrejme, že v mene viery nemožno zaujímať stanoviská k medicínskym veciam. Tá formulácia je absolútne správna. Ale poznatky z medicíny ovplyvňujú predsa ďalšie rozhodnutia - aj mravné. Ak je napr. pacient mŕtvy, tak je možné odobrať orgány, ak žije, tak je rozhodovanie úplne iné - podľa jeho zdravotného stavu.
To isté platí aj pre umelý potrat, horm. antkoncepciu, eutanáziu... Postoj Cirkvi prichádza až po medicínskych poznatkoch.
Preto treba opatrnejšie voliť slová o "perlách" v stanovisku. To ste sa zaťali vedľa.

Pridať nový príspevok