Modlitba za KBS

Janka z KE | 14.11.2013

Pane Bože, ďakujem Ti
za svoje tri zlaté deti,
zdravé telom, zdravé v duši...
Nech počúva, kto má uši.

Ty človeku dávaš rozum –
odvráť od nás vakci-hrôzu.
V Tvojom mene – tak to býva –
človek Tvoj dar zneužíva.

Odpusť pánom z KBS-ka,
že ich bič zlým smerom plieska.
Dali súhlas bez štúdia
inžinierstvu na embryách,

lekárom, čo v mene vedy
pichajú do detí jedy,
farma-firmám, čo pre zisky
klamú štát i vlastných blízkych.

Odpusť týmto milým pánom
radikálne hlasné „áno“
úradu, čo prostých ľudí
za hľadanie pravdy súdi

a pritom ich kruto núti
k očkovaniu cez pokuty.
Odpusť im tú tvrdú ranu
dokumentom Vatikánu,

alibizmus, keď nám vravia,
že všetko je v mene zdravia,
svoje slová krásne zdobia.
Odpusť: nevedia, čo robia.

Katolíkov, ktorí myslia,
zanechali na uliciach
a tí kričia z celej sily:
Prečo ste nás opustili?!

Odpusť im to, Pane Bože,
naprav zlo, Ty všetko môžeš,
zlé úmysly v dobré zameň,
veď Ty môžeš všetko.
Amen.

Dodatok

Zvelebujte nášho Pána,
že nám poslal Mariána
a za všetkých, čo bez zbrane
bojujú na našej strane.
Amen

Pridať nový príspevok