Re:Re:Kedy to dôjde "veriacim"?

filip | 13.11.2013

Kat- máte to riadne domotané.
Predstavte si,že by niekto veľmi naivný toto napísal o politikoch.Že ich má v úcte bez ohľadu na to,čo robia,že ich apriori miluje a rešpektuje,že sa k nim a teda aj k tomu čo robia hlási, ale s tým nesúhlasí.Nemá to logiku.
To,že sú opäť na tej správnej strane a len pomáhajú korporáciám udržiavať stádo v poslušnosti,nie je náhoda! Nejde o nejakých nevedomých pánkov!
Lásku o ktorej píšete by mali mať veriaci ku Kristovi a nie k tým,čo sa zaňho schovávajú a ohlupujú popletené stádo.
To,za koho kopú je znakom odpadu od skutočnej viery a teda aj od pravdy.Vy ste nekritickí oddanci nie Kristovi,ale tejto babylonskej neviestky-ktorá smilní (spolupracuje) s kráľmi zeme.
Ani neviete,že už otočili Kristovo učenie o 180 stupňov!
Hlásajú,že nevstal reálne z mrtvych,písmo nie je vnuknuté Duchom Svätým,netreba ho zvestovať neveriacim,aby boli spasení,ale ich nechať zomrieť v bludoch a ísť do zatratenia.Už ste ochotní a pripravení tolerovať všetko.
Hľadajúcim napísal kardinál Lefebvre knihu-List bezradným katolíkom https://www.scribd.com/doc/80226968/Arcibiskup-Marcel-Lefebvre-Otev%C5%99en%C3%BD-dopis-bezradn%C3%BDm-katolik%C5%AFm
Tá sa však pomôže zorientovať len tým,ktorým zostali zvyšky kritického myslenia a láska ku Kristovi,teda k pravde,nie zaslepeným zástancom predajnej svetskej organizácie.

Pridať nový príspevok