Re:Re:Re:Re:Článek 17

Ing. Marián FILLO | 05.10.2013

Virulencia osýpok sa nijak dramaticky nezmenila, zmenilo sa však vekové rozloženie prípadov osýpok (percentuálne ubudlo osýpok vo veku 2-12 rokov a percentuálne pribudlo osýpok do 2 rokov a nad 12 rokov), takže kumulatívne sa osýpky (vďaka plošnému očkovaniu) stali nebezpečnejšími v prepočte na počet prípadov.

Pridať nový príspevok