Re:Re:Re:Re:Re:Re:Senior

Ing. Marián FILLO | 05.10.2013

Niektoré sú spomínané v tom prehľade 22 (či koľko) štúdií, podporujúcich príčinnú súvislosť autizmu s očkovaním.
Ale ja osobne nepovažujem epidemiologickú štúdiu za smerodajnú, tzn. za dôkaz v zmysle EBM, takže ich ani nemienim obhajovať. Rovnako tak sa nemienim zapodievať epidemiologickými štúdiami, ktoré to akože vyvracajú.

Epidemiologické štúdie sa dajú ohýbať podľa ľubovôle autorov zvolením vhodných štatistických nástrojov a postupov, čo je zrejmé aj z toho, že jestvujú dve sady epidemiologických štúdií s navzájom úplne protichodnými výsledkami.

Čo sa týka obr. 1, je tam KUMULOVANÁ expozícia Al, tzn. od narodenia do 6. roku života pre daný rok, čo - do istej miery máš pravdu - neplatí pre všetky sledované prípady autizmu (bolo by to treba rozdeliť po jednotlivých rokoch podľa veku), ale prinajmenšom to platí pre tých 6-ročných, takže to nie je zas tak brutálna chyba. V zásade ale platí, že ako stúpala kumulovaná expozícia hliníku, stúpal aj autizmus, nie lineárne, ale stúpal, pričom autori netvrdia, že tam príčinná súvislosť ZARUČENE JE, ale len, že podľa Hillových kritérií je PRAVDEPODOBNÁ a treba to ĎALEJ SKÚMAŤ.

Takže kritik tak-či-tak nemá pravdu - asi si nevšimol slovo "kumulovaná".

Pridať nový príspevok