Re:Re:Re:Hojny budget

Klara | 04.10.2013

Tak ak je pán Hony Bager identifikovaný, bolo by vhodné upozorniť školu či fakultu ktorej je študentom, že školia človeka, ktorý, podĺa toho ako sa vyjadruje, vôbec nie je povolaný na tak seriózne a vážne poslanie ako byť lekárom. Neúcta k ľuďom, pohŕdanie, nepatričná irónia je nezlučiteľná s týmto poslaním a vidím ju ako obrovskú morálnu prekážku v prípadnej jeho kariére ak sa mu podarí štúdium úspešne ukončiť. Preto si myslím, že by mala byť škola informovaná o jeho počinoch na internete. Absolútna vedomá neúcta - zámerne nepoužíva oslovenie ako pán či pani (napr. v prípade pani MUDr. Elekovej a pána Ing.Filla) ale drzo, pomaly ako to zvyknú robiť asociáli nekultúrne komunikuje a obťažuje diskutujúcich.

Pridať nový príspevok