Re:Re:Hojny budget

Ing. Marián FILLO | 04.10.2013

Milý Tomáš Ondriga, študent LF MU v Brne, zvaný tiež Hojný Budget,

1. je rozdiel medzi "klamať" a "hovoriť nepravdu". Keď klameš, hovoríš nepravdivé veci úmyselne, keď to nerobíš úmyselne, neklameš, len žiješ v mylnom presvedčení. Nedá sa vylúčiť (nikto nie je neomylný), že Dr. Eleková v tom-ktorom prípade hovorí niečo, čo nie je pravda. Ak je tak, napíš konkrétne "toto a toto nie je pravda, lebo ..." (štúdia, logický vývod, odkaz za relevantný zdroj údajov, ktorý to vyvracia...).

2. Keď máš nejaké argumenty proti tvrdeniam Dr. Elekovej, napíš/skopíruj ich sem, ale nedávaj sem odkaz na Tvoj chorý blog, lebo to považujem za spam a zmažem ho.

3. Aké epidémie akej choroby v Holandsku boli spôsobené neočkovačmi?

Pridať nový príspevok