Re:Re:Re:skapal tu pes

Anuška | 12.09.2013

Lenže problém je v tom, že farmakokinetika sa nerobí ani v predklinickom skúšaní. Existujú síce odporúčania COMMITTEE FOR PROPRIETARY MEDICINAL PRODUCTS (CPMP) z roku 1997, ale nie je povinnosť ich vykonávať.

"However, in the case of combined vaccines containing known antigens, preclinical toxicity testing may not always be necessary."

https://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/10/WC500004004.pdf

Pridať nový príspevok