Soud potichu potvrdil autismus z MMR vakcíny

Hanka | 08.02.2014

https://www.svetkolemnas.info/novinky/zdravi/286-ockovaci-skandal-soud-potichu-potvrdil-autismus-z-mmr-vakciny

Pridať nový príspevok