Re:Re:Re:Re:Re:vysledok

Ing. Marián FILLO | 11.09.2013

To je závislé choroba od choroby. U každej to bude iné percento. U detskej obrny len cca 1% nakazených ochorie, u záškrtu sotva tretina, u osýpok väčšina...

Pridať nový príspevok