Re:Zásadná pripomienka MPSVaR

Ing. Marián FILLO | 09.09.2013

To teda neviem.
Skúste to od nich zistiť skrz zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Pridať nový príspevok