Re:trestne stihatelne?

Ing. Marián Fillo | 28.06.2016

Poprosím vecnú, podloženú, konkrétnu, logickú a konštruktívnu kritiku. Nič z toho Váš príspevok neobsahuje, takže sa naň v podstate nedá vecne odpovedať.

Odhliadnuc od toho, že ste tak zbabelý/zbabelá, že sa ani len nepodpíšete skutočným menom a priezviskom.

Pridať nový príspevok