Re:reakcia od tvorcov grafiky

Ing. Marián FILLO | 28.08.2013

Ad: Od zástancov Slobody v očkovaní často počúvame, že im ide “hlavne o tú možnosť slobodnej voľby”. Ak je tomu tak, prečo si nevystačia s čisto etickými argumentami, založenými na reálnych rizikách očkovania?

Lebo slobodná voľba je podmienená dobrou informovanosťou. Neinformované rozhodnutie nie je v skutočnosti slobodné, aj keby mal človek právo rozhodnúť sa beztrestne akokoľvek chce. Keďže očkovanie je v prvom rade zásah do zdravia, logicky sa venujeme hlavne zdravotným aspektom očkovania.

Ad: Prečo potrebujú svoj boj za “slobodu” postaviť na nebezpečných bludoch a popieraní akéhokoľvek prínosu očkovania?

Mohli by ste, prosím, upresniť, čo považujete za nebezpečné bludy?
Ja osobne nepopieram akýkoľvek prínos očkovania, len som za našich súčasných životných podmienok (pohyb po SK, max. CZ, dostatok potravy bohatej na vitamíny a stopové prvky, dobre dostupné alternatívne metódy prevencie a liečby prenosných ochorení, nestýkame sa s cudzincami ani sociálne vylúčenými skupinami obyvateľov...) vyhodnotil všetky dostupné očkovania ako väčšie riziko než prínos - pre seba i pre moje deti.

Ad: Pritom v zapätí sa od následkov svojich “názorov” dištancujú (viď pätička ich stránky, v ktorej píšu: “Obsah článku je názorom autora a je určený výlučne na informovanie verejnosti. Nesmie sa chápať ako lekárske odporúčanie. Autori nepreberajú zodpovednosť za prípadné škody.”)

To je úplne normálny disclaimer, tzn. právnická formulka, zabraňujúca prípadnej žalobe v prípade, že by niektorý čitateľ uplatnil informácie z tejto stránky nevhodným spôsobom, čím by si privodil nejakú ujmu. Navyše nemôžeme byť zodpovední za názory x rôznych autorov, ktorých články prekladáme. Napr. niektoré články od rôznych autorov si môžu navzájom protirečiť. Ale o tom je sloboda. Nemôžeme však tvrdiť že oboje zároveň je pravda (hoci si navzájom protirečia) a zodpovedať za správnosť jedného aj druhého. Preto píšeme, že články sú vyjadrením názoru daného autora. Ja osobne teda zodpovedám len za faktickú správnosť toho, čo napíšem ja sám. Nie však za aplikovanie mnou sprostredkovaných informácií, pretože niekto si ich môže zle vysvetliť, niečo pochopí inak, než som myslel, alebo zanedbá nejaké varovanie, a pohroma je na svete.
Podobné disclaimery sú na skoro všetkých významnejších stránkach, venovaných zdravotníctvu, napr. GSK má na www.ockovanie.sk uvedené toto:
"Táto webová stránka bola vytvorená ako služba spoločnosti GlaxoSmithKline. Napriek všetkému úsiliu nemusia byť informácie na tejto stránke vždy aktuálne. Obsahom alebo úmyslom tejto webovej stránky nie je poskytovať rady alebo odporúčania. Táto webová stránka neslúži ako základ pre akékoľvek rozhodovanie ohľadne výberu liekov alebo liečby. Je dôležité, aby ste sa spoliehali iba na rady lekárov, ktorí Vám poradia najlepší postup pre Vašu konkrétnu situáciu.
Spoločnosť GlaxoSmithKline nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť alebo použitie informácií obsiahnutých na tejto webovej stránke, resp. za ich aktualizáciu.
Prostredníctvom tejto webovej stránky je možné sa spojiť s inými webovými stránkami na internete, vrátane webových stránok pobočiek spoločnosti GlaxoSmithKline v iných krajinách, čo nevyhnutne neznamená, že spoločnosť GlaxoSmithKline tieto stránky podporuje, schvaľuje ich obsah, alebo akýmkoľvek iným spôsobom ich presadzuje. Spoločnosť GlaxoSmithKline nepreberá zodpovednosť za informácie na webových stránkach tretích strán, ktoré sú mimo jej kontroly. Aj keď je maximálnou snahou spoločnosti GlaxoSmithKline poskytovať spojenia iba na webové stránky tretích strán, ktoré spĺňajú požiadavky všetkých platných zákonov a ostatných právnych predpisov, ako aj interné normy spoločnosti GlaxoSmithKline, je potrebné si uvedomiť, že obsah týchto webových stránok tretích strán je tvorený a podlieha zmenám bez možnosti ovplyvnenia spoločnosťou GlaxoSmithKline. Preto spoločnosť GlaxoSmithKline nemôže prevziať zodpovednosť za žiadne informácie alebo stanoviská obsiahnuté na webových stránkach tretích strán."

Thomas Jefferson možno podporoval očkovanie, určite však nie povinné očkovanie, ak teda nemám veriť tomu, že sám sebe protirečil. Ostatne, niet na svete neomylného človeka, a ktokoľvek, koho citáty sú dnes populárne, sa v tom-či-onom mýlil. To, že Jefferson podporoval očkovanie proti pravým kiahňam, neznamená, že chcel, aby bolo povinné, vládou nariadené, a všetci občania by ho mali bez pol slova podstúpiť ako ovce, idúce na porážku. Takže v tom, že sme si ako motto na tento mesiac (a možno ešte pár ďalších mesiacov) zvolili Jeffersonov výrok, nie je žiadny rozpor.

Ad: Jednou z podmienok pre hladký prechod od povinného k dobrovoľnému očkovaniu je pro-očkovacia osveta, súčasťou ktorej je obnovenie dôvery voči zdravotnému systému a popieranie mýtov, poloprávd a zavádzajúcich informácií, šírenými antivax.

Tak toto je kvalitný newspeak, heh. Podľa Vás je teda podmienkou pre slobodu výplach mozgov pro-očkovacou propagandou? No ďakujem za takú slobodu, keď sú ľudia dezinformovaní. Mýty, polopravdy a zavádzajúce informácie tu šírite vy a v článku, pod ktorým diskutujeme, to podrobne dokladujem a vysvetľujem.

Ad: Odporcovia očkovania podľa odborníkov (nielen podľa našej infografiky) jednoznačne škodia. https://po.st/71CDbp Povinné očkovanie nás pred následkami ich činnosti aspoň čiastočne chráni.

Heh, tak Bakošovu trápnu propagandu vydávať ako argument, no mám dosť. Nebudem nosiť drevo do lesa a komentovať ho sám, keď naňho viac než dobre reagoval Ing. Peter Bezemek:
https://ockovanie.org/reakcia-na-rozhovor-bakos.html
Odhliadnuc od toho, Bakoš je po uši v konfliktoch záujmov. Ale tento pojem Vám asi nič nehovorí, čo? Po správnosti sa ten jeho článok mal volať: "Kritici očkovania jednoznačne škodia ziskom Inocemu"
Ak povinné očkovanie niekoho naozaj chráni, tak sú to zisky výrobcov vakcín, v našom prípade v prvom rade firmy GlaxoSmithKline.

Ad: - Krásny príklad “cherry picking” - autor napáda podiel neočkovaných MMR do 1 roka a pritom si nevšíma podiel neočkovaných v cieľovej skupine pre plošné očkovanie (1-4 roky). Vyššie vekové kategórie sú ukazovateľom toho, ako bola očkovanosť zanedbaná, nie tie, ktoré očkované ešte nemohli byť.

Až na to, že chorí do 1. narodenín tvorili najväčšiu skupinu. Tak to aspoň vyplýva z vašich údajov. Ja som napadol uvádzané percento neočkovaných ako nekorektný údaj (čo je pravda), pričom Vaša reakcia nie je nijakým spôsobom protiargumentom proti mojej výčitke. Na vrub neočkovacej osvety totiž ide podstatne menšie percento chorých než uvádzate.
A keď už sme pri cherry-pickingu, najkrajším príkladom cherry-pickingu je fakt, že ste v celej vašej propagandistickej grafike (nehnevajte sa, ale toto naozaj nemôžem označiť za info-grafiku, keď to je čistá propaganda) neuviedli jedno jediné negatívum očkovania, pričom tiež ticho predpokladáte, že keby všetci boli zaočkovaní, neboli by žiadne epidémie, čo je (ako aj v článku píšem) lož.

Ad: Útok “ad hominem” – autor útočí nielen na tvorcov, ale aj na všetkých, ktorí infografiku pomohli šíriť.

Čo konkrétne z mojej strany je ad hominem? Konkrétne vecne dokumentujem všetky vaše propagandistické prehmaty. To nie je ad hominem, to je striktne a sucho k veci. Navyše ako vôbec môže ísť o ad hominem útok, keď to je z vašej strany celé anonymné? Keď neviem o protivníkovi absolútne nič, nemôžem predsa viesť ad hominem útok. Ja neviem, aké osoby tú infografiku vytvorili, takže asi ťažko im môžem vytknúť nejaké osobné nedostatky. Môžem komentovať (a komentujem) len ich vecné chyby.

Ad: - Autorovi sa nezdá počet obetí na počet ochorení – bohužiaľ, v UK bola nami deklarovaná mortalita na osýpky (1:1000) potvrdená. Vek obete nie je tajomstvom.

Máte problém s matematikou? Jedno úmrtie na vyše 8.000 ochorení je podľa Vás 1:1000? Mimochodom, tento údaj je letalita (smrtnosť), nie mortalita (úmrtnosť). Ak máte chaos v pojmoch, skúste náš epidemiologický slovníček:
https://www.slobodavockovani.sk/news/maly-epidemiologicky-slovnik/

Ad: - Autorovi chýba, že sme nespomenuli riziká MMR očkovania, pričom sa nezdráha použiť argument s hodnotou JPP, aby mohol verklíkovať spojitosť očkovania s autizmom.

Nie je, myslím, najmenší problém nájsť si kontakt na žilinskú školu pre autistov a overiť si tento môj údaj o 70% autistov vďaka MMR vakcíne:
https://www.rca-za.sk/
Lenže to by ste museli hľadať pravdu. Vy však pravdu nehľadáte, vy len šírite propagandu. Neviem, či z presvedčenia alebo za peniaze, a koniec koncov je to jedno, je to však jednoznačne propaganda, ako som svojím článkom - myslím že každému pravde otvorenému človeku - celkom jasne dokázal. Takže naozaj nečakám, že by ste tam zavolala.

Ad: Paradoxne táto námietka prichádza zo stránky, na ktorej nenájdete jedinú zmienku o prínose očkovania.

Očividne máte našu stránku málo preštudovanú. Kontra viď napr. tu:
https://www.slobodavockovani.sk/news/ockovanie-pomocne-informacie-pre-vase-slobodne-rozhodnutie-cast-3-/
Inak milujem kategorické tvrdenia zarytých fanatikov, ktoré sú tak ľahko preukázateľne lživé. Väčšiu službu nám snáď ani nemôžete urobiť, pretože preukázať, že ste plní lží, mi vďaka tomu zaberie len pár sekúnd. Ďakujem(e)!

Ad: Týmto autorovi zároveň ďakujeme za to, že vyčíslil riziko encefalitídy na 1 ku 1.111 prípadov osýpok.

U neočkovaných, v prípade, že by všetky prípady encefalitídy boli len u neočkovaných (čo nevieme). Pritom títo neočkovaní sú s vysokou pravdepodobnosťou ZLE LIEČENÍ (antipyretiká, žiadny vitA), niektorí z nich možno aj podvýžívení (napr. rómske komunity v Rumunsku či Bulharsku).

Ad: V porovnaní s pravdepodobnosťou encefalitídy, ako závažného NÚ očkovania (1 ku viac ako 1 000 0000 očkovaní), ide o ďalší silný pro-očkovací argument.

Zase problém s matematikou? Aj keby som veril údaju o 1 z milióna (čo teda naozaj neverím), tak pri 705 mil. obyvateľoch Európy by sme mali 2x 705 = 1.410 encefalitíd z očkovania, pričom ročne bolo 6 encefalitíd z divokých osýpok. Aj keby sa tento trend udržal (každý rok by bolo 6 encefalitíd z divokých osýpok), tak aj keby Európania žili v priemere 100 rokov (úlet), tak by celkové riziko za 100 rokov bolo 600 encefalitíd z divokých osýpok a 1.410 encefalitíd z očkovania. Hmmm... A to som akceptoval Váš neuveriteľne nízky údaj, a silne som nadhodnotil priemernú dĺžku života.

Ja fakt neviem, ako to robíte, ale robíte zo seba hlupákov. Čo má toto spoločné so zdravým rozumom??? Ak to robíte z presvedčenia, naleteli ste lacným trikom. Ak to robíte pre peniaze, Vaši zákazníci si vybrali veľmi zle, keď si vybrali vás.

Pridať nový príspevok