reakcia od tvorcov grafiky

nataša | 27.08.2013

Od zástancov Slobody v očkovaní často počúvame, že im ide “hlavne o tú možnosť slobodnej voľby”. Ak je tomu tak, prečo si nevystačia s čisto etickými argumentami, založenými na reálnych rizikách očkovania? Prečo potrebujú svoj boj za “slobodu” postaviť na nebezpečných bludoch a popieraní akéhokoľvek prínosu očkovania? Pritom v zapätí sa od následkov svojich “názorov” dištancujú (viď pätička ich stránky, v ktorej píšu: “Obsah článku je názorom autora a je určený výlučne na informovanie verejnosti. Nesmie sa chápať ako lekárske odporúčanie. Autori nepreberajú zodpovednosť za prípadné škody.”)

Iniciatíva Ing. Mariána Filla nesie aj ďalšie znaky zblúdenosti. Na svojej stránke hrdo používajú výrok Thomasa Jeffersona, ktorý bol sám zástancom očkovania. https://po.st/DfiGXe

Pre zástancov Slobody v očkovaní máme zlú správu. Sloboda v očkovaní nás nepribližuje ku zmene očkovacieho systému, skôr naopak. Robí presne to, čo sa ukázalo ako hrozba pre úspešnosť dobrovoľných očkovacích programov. Jednou z podmienok pre hladký prechod od povinného k dobrovoľnému očkovaniu je pro-očkovacia osveta, súčasťou ktorej je obnovenie dôvery voči zdravotnému systému a popieranie mýtov, poloprávd a zavádzajúcich informácií, šírenými antivax. Odporcovia očkovania podľa odborníkov (nielen podľa našej infografiky) jednoznačne škodia. https://po.st/71CDbp Povinné očkovanie nás pred následkami ich činnosti aspoň čiastočne chráni.

Sloboda v očkovaní je napriek ušľachtilo-znejúcemu názvu čisto antiočkovacou iniciatívou. Svedčí o tom aj ich posledný príspevok https://po.st/mESsx7, popierajúci následky antiočkovacích hnutí z našej infografiky. Príspevok je plný argumentačných chýb, nezmyslov a bludov:

- Krásny príklad “cherry picking” - autor napáda podiel neočkovaných MMR do 1 roka a pritom si nevšíma podiel neočkovaných v cieľovej skupine pre plošné očkovanie (1-4 roky). Vyššie vekové kategórie sú ukazovateľom toho, ako bola očkovanosť zanedbaná, nie tie, ktoré očkované ešte nemohli byť.

- Útok “ad hominem” – autor útočí nielen na tvorcov, ale aj na všetkých, ktorí infografiku pomohli šíriť.

- Autorovi sa nezdá počet obetí na počet ochorení – bohužiaľ, v UK bola nami deklarovaná mortalita na osýpky (1:1000) potvrdená. Vek obete nie je tajomstvom.

- Autorovi chýba, že sme nespomenuli riziká MMR očkovania, pričom sa nezdráha použiť argument s hodnotou JPP, aby mohol verklíkovať spojitosť očkovania s autizmom. Paradoxne táto námietka prichádza zo stránky, na ktorej nenájdete jedinú zmienku o prínose očkovania. Týmto autorovi zároveň ďakujeme za to, že vyčíslil riziko encefalitídy na 1 ku 1.111 prípadov osýpok. V porovnaní s pravdepodobnosťou encefalitídy, ako závažného NÚ očkovania (1 ku viac ako 1 000 0000 očkovaní), ide o ďalší silný pro-očkovací argument.

Pridať nový príspevok