Re:Re:Re:Re:Re:Nie je fer....

Ing. Marián FILLO | 01.09.2013

Odpoveď je jednoduchá:
1. Nenapadlo ich, že by to-či-ono mohlo byť z očkovania. Pri 72 rodinách považujem za prakticky vylúčené, aby všetky ich deti boli dokonale zdravé a nemali ani jednu jedinú chronickú chorobu, spravidla vyrábanú očkovaním (napr. už len takú alergiu na niečo alebo oneskorený vývin reči). Obzvlášť u chorôb, ktoré sa neprejavia okamžite, ale až po pár mesiacoch/rokoch, možná súvislosť s očkovaním rodičom uniká.
2. Nebol internet, takže ak by mali nejakú menej častú reakciu na očkovanie, nevedeli, že v susednom okrese tiež niekto mal z očkovania také niečo a v hlavnom meste ich je dokonca pár desiatok... Takže to (akože) určite nemohlo byť z očkovania (sladká nevedomosť).

Pridať nový príspevok