Re:Re:Terazky som plukovníkem

Blanci | 22.08.2013

Pane Fillo, nechal jste se vtáhnout do té demagogické pasti - stějně jako já a mnoho dalších lidí :)
Celý den jsem přemýšlela, co to tam ten plukovník vlastně kecal, co tím chtěl říct, jak to myslel, co tím myslel, co chtěl říct, co chtěl tazatelce a všem dalším čtenářům osvětlit a objasnit, ... až mi to došlo:

.... já jsem se nechala vtáhnout do té jeho lži a demagogie - takže jinak:
Tazatelka odpověď na otázku nedostala, nebo jí prostě nemůžu dešifrovat. Neřekl ano, očkovací látky testujeme proti již používaným vakcínám. Neřekl ani ano, očkovací látky testujeme proti placebu a neřekl ani ano, testujeme je proti směsi adjuvantů bez antigénních složek. Ale on neřekl ani ne, očkovací látky prostě netestujeme. Namísto toho blábolí cosi o "přípravku účinném v účinnosti" - vy tomu rozumíte?

Jestli placebo nepotřebujeme, tak logicky vyplývá, že - slovy plukovníka - došlo k hodnocení bezpečnosti a možnosti použití u lidí, a to bez použití placeba. Aby bylo možno hodnotit "bezpečnost a použití u lidí" musela existovat nějaká srovnávací skupina, t.j. asi populace, která se tohoto "hodnocení bezpečnosti a možnosti použití u lidí" neúčastnila. Pokud tedy již v dávných začátcích vakcinace nebylo potřeba placebo, není potřeba ani dnes a je potřeba srovnávat lidi očkované s neočkovanými, t.j. bez použití placeba. Nebo proč to nejde?
Joo, vlastně kvůli těm etickým komisím, takže dál:

Máme tedy jakési etické komise, které nemůžou na světě najít jediné neočkované dítě k "hodnocení", aby se teda mohla všem "odmítačům světa" jednou pro vždy zavřít huba vědeckým důkazem, že všechny očkované děti jsou zcela zdravé, zatímco všechny neočkované jsou zrovna na smrtelné posteli či na hřbitově. Věříte tomu?

Pridať nový príspevok