Podmienka ? Nie je pravda!

M. | 20.08.2013

citujem: V sousedním Německu a Rakousku není očkování podmínkou pro přijetí dítěte do kolektivu. Nicméně pokud se ve školce objeví nemoci, proti nimž dítě není očkováno, je ze školky vyloučeno do doby, než riziko infekce pomine. koniec cit.

Nie je to pravda! Nie je. Jednoducho plukovník buď nevedomo nehovorí pravdu, alebo vedome klame.
Neexistuje zákon v Rakúsku ani v Nemecku, kde by bolo podmieňované prijatie do kolektívu len očkovaného dieťaťa. Naopak, minimálne rok predškolskej návštevy v škôlke je povinný, aj povinná školská dochádzka. Takže pozor na to išlo by o protirečenie v zákone, upieranie dieťaťu nielen práva ale i povinnosť navštevovať školku či školu. Opakujem, to čo potvrdil i Najvyšší súd v Rakúsku - keďže je tam očkovanie dobrovoľné zo zákona, z princípu nesmie ísť na žiadnych iných úrovniach občianskeho a spoločenského života o akékoľvek obmedzovanie tejto slobody!!!!!!!!!!!!!! Veď rozmýšľajte logicky ľudia.
Svojvôľu (v šikanovaní rodičov a vyhrážaním sa neprijatím do školky či školy) niektorých riaditeľov škôl alebo škôlok dokonca zakázal spomínaný Najvyšší súd, na podnet, čo je precedens.
Tí ktorí o tomto rozhodnutí samozrejme dodnes nevedia, nie je vylúčené, že svojvôľu sa pokúšajú praktizovať i naďalej. Nie je pravda, že neočkované dieťa je vylúčené z kolektívu ak sa objavia takéto nemoci.
Rodičia sú iba o ich výskyte informovaní, v žiadnom prípade inštruovaní aby dieťa ponechali doma. Ak by sa teoreticky niečo také vyskytlo, logicky, ostanú doma deti choré a nie neočkované. Teoreticky, lebo o žiadnom takom prípade zatiaľ neviem, viem si predstaviť, že rodič v tom prípade muśel by zájsť za lekárom a vypýtať ospravedlnenku do školy v zmysle že dieťa je síce zdravé ale je nutná na určitý časový úsek karanténa. Ak sú v škole vši, parazity, choroby ako ovčie kiahne, šarlach a podobne, neviem o žiadnom prípade, že by kvôli tomu nechávali rodičia svoje deti doma. Na skutočne závažné veci - ako je napríklad výskyt meningitídy či noro vírusov obvykle sa zavrú a vydezinfikujú celé triedy, školy, spoločenské priestory kde dané osoby chodili...to je o inom.

Pridať nový príspevok