Re:Re:Senior

Ing. Marián FILLO | 21.08.2013

To je na pováženie. Chudoba spôsobuje pokles pôrodnosti len u niektorých etník. To vidno napr. na obrovskom prepade počtu obyvateľov na Ukrajine i v Rusku (za niekoľko rokov prišli o pár miliónov obyvateľov, keďže úmrtnosť majú oveľa vyššiu než pôrodnosť). Slovensko si ešte ako-tak drží počet obyvateľov, nie však Sloveni ako národ. Pôrodnosť slovenských žien prudko klesla, ale tento úbytok vykrývajú Rómky, takže vo výsledku je počet obyvateľov Slovenska +/- stabilný.

U iných etník (napr. Indovia, Afričania, Rómovia) však je populačná explózia napriek chudobe. Takže toto nejde zovšeobecniť.

Pridať nový príspevok