prečítajte si

mama | 16.08.2013

V najnovšom čísle časopisu Život č. 33 je článok o očkovaní pod názvom:
"SKONČÍ SA POVINNÉ OČKOVANIE DETí A TRESTANIE RODIČOV ZA TO, ŽE HO ODMIETAJÚ?"

Pridať nový príspevok