Re:Chranila, ci nechranila?

Ing. Marián FILLO | 15.08.2013

Povedzme že obmedzuje výskyt typických klinických príznakov osýpok u očkovaných detí, je však otázka či naozaj chráni, lebo v dospelosti (kedy sa už proti osýpkam prakticky nikto neočkuje) táto "ochrana" tiež vyprcháva, navyše nejedno dieťa má osýpky z osýpkovej vakcíny. Nehovoriac o pozitívnych aspektoch prirodzeného prekonania osýpok. Takže úvodzovky sú v zásade namieste.

Pridať nový príspevok