Zdroje-MUDr.Eleková

Anett | 06.08.2013

Nyní následují zdroje k mým „nesprávným, falešným, zavádějícím a vymyšleným“ názorům. Ano, souhlasím s dr. Špánikovou, že je bude „těžké vyvracet na každé úrovni komunikace.“ Z jednoduchého důvodu: jsou pravdivé a vědecky podložené.

ZDROJE
● Popis různých typů postvakcinačního poškození a kauzální léčby: www.postvaccination-syndrome.com

● Výskyt nemocí, proti kterým se povinně očkuje: SZÚ

● Léčitelnost těchto nemocí: W. Lydall, Raising a Vaccine Free Child, amazon.co.uk, jakákoli homeopatická literatura. Homeopatie úspěšně léčila infekce v době, kdy předchůdci dnešních konvenčních lékařů pouštěli žilou. Ale lze i běžná antibiotika.

● Encefalitický pláč je symptom postižení nervového systému: Menkes JH, Kinsbourne M, Workshop on neurologic complications of pertussis and pertussis vaccination, Neuropediatrics. 1990 Nov;21(4):171-6., online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1981251?dopt=Citation. Obsahuje jednu důležitou informaci: symptomy postvakcinační reakce nejsou specifické, proto je časová souvislost zásadně důležitá pro určení diagnózy. Je skutečně vědecké, když pediatři bez znalosti patofyziologie této reakce prohlásí rovnou v ordinaci, že to je normální, nebo že to nesouvisí? Vědecké by bylo hlásit všechny reakce po očkování, aby bylo možné vypozorovat souvislosti. Když se neobvyklé reakce rovnou zamítnou, protože se s tím lékař nikdy nesetkal a nezapadá mu to do škatulek, jak se zjistí nové nežádoucí účinky?

● Údajné vymýcení nemocí očkováním, oficiální statistiky, které medikům ani lékařům na vakcinologických školeních nikdo neukáže: https://www.genesgreenbook.com/content/proof-vaccines-didnt-save-us. - všimněte si cca 3x vyšší úmrtnosti na spálu než na záškrt v 19.století. Všimněte si totožného úbytku tuberkulózy v různých zemích bez ohledu, zdali se v nich očkovalo nebo ne. Všimněte si současného snížení úmrtnosti na různé nemoci a kurdějí. Opravdu, tohle se na medicíně neučí, i pro mě byly tyto statistiky překvapením.

● Současné studie o vlivu hygieny na nemocnost a tedy i úmrtnost, mýdlová studie z Karáčí: Luby SP et al, Effect of Handwasching on Child Health: A Randomised Controlled Trial, The Lancet 366, No.9481, July 16, 2005, 225-233, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16023513

● Zvýšení úmrtnosti dětí po očkování:
1. Aaby, P.; Jensen, H.; Gomes, J.; Fernandes, M.; Lisse, I.M. The introduction of diphtheria-tetanus-pertussis vaccine and child mortality in rural Guinea-Bissau: an observational study. Int J Epidemiol, 2004, 33 (2), 374-80.
2. Aaby P et al, Early diphtheria-tetanus-pertussis vaccination associated with higher female mortality and no difference in male mortality in a cohort of low birthweight children: an observational study within a randomised trial, Arch Dis Child doi:10.1136/archdischild-2011-300646
3. Miller NZ, Goldman GS: Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity? Hum Exp Toxicol, https://het.sagepub.com/content/early/2011/05/04/0960327111407644
4. Zinka B et al, Unexplained cases of sudden infant death shortly after hexavalent vaccination , Vaccine. 2006 Jul 26;24(31-32):5781-2; author reply 5785-6. Epub 2005 Jul 21.
5. Torch WC. Diphtheria-pertussis-tetanus (DPT) immunization: a potential cause of the sudden infant death syndrome (SIDS), American Academy of Neurology, 34th Annual Meeting, Apr 25-May 1, 1982. Neurology 32(4): pt. 2.
6. Walker AM, Jick H, Perera DR, Thompson RS, and Knauss TA. Diphtheria-tetanus-pertussis immunization and sudden infant death syndrome. Am J Public Health 1987; 77: 945–951.
7. Fine PE and Chen RT. Confounding in studies of adverse reactions to vaccines. Am J Epidemiol 1992;136: 121–135

● Skutečný účinek vakcín na celkovou imunitu, tj. snížení obranyschopnosti proti infekcím a zvýšení rizika alergií a autoimunity: https://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/vakcinace-snizovani-nezadoucich-ucinku-465031 - o rovnováze Th1 a Th2 imunity se učí na medicíně. Ukazuje se, že pneumokokové očkování zvyšuje nemocnost dětí.
1. Su-Ling T Li, Tancredi DJ, Empyema Hospitalizations Increased in US Children Despite Pneumococcal Conjugate Vaccine, PEDIATRICS Vol. 125 No. 1 January 1, 2010 , pp. 26 -33 , (doi: 10.1542/peds.2009-0184)
2. van Gils et al. Pneumococcal Conjugate Vaccination and Nasopharyngeal Acquisition of Pneumococcal Serotype 19A Strains. JAMA The Journal of the American Medical Association, 2010; 304 (10): 1099 DOI:10.1001/jama.2010.1290, https://pediatrics.aappublications.org/content/125/1/26.abstract?ijkey=1eb62cbaedba42ca0e1080c1fcbb8fd0ae783120&keytype2=tf_ipsecsha
3. Eibl MM, Mannhalter JW, Zlabinger G: „Abnormal T- lymphocyte subpopulations in healthy subjects after tetanus booster immunization“, N Engl J Med, 1984, 310(3):198-199

● Dále celé loňské únorové číslo recenzovaného impaktovaného časopisu Lupus bylo věnováno ASIA – autoimunitnímu syndromu indukovanému adjuvancii. Paní doktorka to jistě zná, protože podrobná znalost účinku hliníkových adjuvans na imunitu podložená vědeckými studiemi je součástí její práce jako odbornice na očkování. Obsah tohoto čísla jsem poslala do redakce, bude-li paní doktorka chtít, je jí k dispozici.

● Dále:
1. Tomljenovic L, Shaw CA, Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations, Lupus February 2012 vol. 21 no. 2223-230, https://lup.sagepub.com/content/21/2/223.abstract, slovensky zde https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-mechanizmy-autoimunity-a-toxicity-hlinikovych-adjuvantov-v-detskej-populacii/
2. Tsumiyama K, Miyazaki Y, Shiozawa S, Self-Organized Criticality Theory of Autoimmunity, www.plosone.org, December 2009 | Volume 4 | Issue 12 | e8382 – tato studie ukazuje, že autoimunita je nevyhnutelným důsledkem nadměrné stimulace imunitního systému.
3. Lerner A, Aluminum as an adjuvant in Crohn’s disease induction, Lupus February 2012 21: 231-238, https://lup.sagepub.com/content/21/2/231.abstract
4. Patriarca PA, Beeler JA, Measles vaccination and inflammatory bowel disease, Lancet. 1995 Apr 29;345(8957):1062-3., online https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=MMR%20vaccine%20bowel%20disease%201995%201062-1063%20the%20lancet
5. Exley C et al., A role for the body burden of aluminium in vaccine-associated macrophagic ..., Med Hypotheses(2008), doi:10.1016/j.mehy.2008.09.040
6. Couette M et al: Long-term persistence of vaccine-derived aluminum hydroxide is associated with chronic cognitive dysfunction, Journal of Inorganic Biochemistry 103 (2009) 1571–1578
7. Meroni PL, Autoimmune or auto-inflammatory syndrome induced by adjuvants (ASIA): Old truths and a new syndrome?, Journal of Autoimmunity 36 (2011)
8. Tomljenovic L, Shaw CA. 2012. Death after quadrivalent human papillomavirus (HPV) vaccination: Causal or coincidental? Pharmaceut Reg Affairs 2012, S12-001 Open Access
9. Klein NP, et al. 2012. Safety of Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine Administered Routinely to Females. Arch Pediatr Adolesc Med: 1-9.
10. Tomljenovic L, Shaw CA. 2012. No autoimmune safety signal after vaccination with quadrivalent HPV vaccine Gardasil? J Intern Med 272: 514-515

● Vliv vakcín na nervový systém: studie na zvířatech ukazují vážné narušení vývoje po jediné dětské vakcíně aplikované mláďatům makaků, epidemiologické studie ukazují souvislost mezi očkováním a výskytem autismu – čím víc se očkuje, tím víc autismu:
1. Hewitson, L.; Houser, L.A.; Stott, C.; Sackett, G.; Tomko, J.L.; Atwood, D.; Blue, L.; White, E.R. Delayed acquisition of neonatal reflexes in newborn primates receiving a thimerosal-containing hepatitis B vaccine: influence of gestational age and birth weight. J Toxicol Environ Health A, 2010, 73 (19), 1298-313.
2. Tomljenovic L, Shaw CA, Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism? Journal of Inorganic Biochemistry 105 (2011) 1489–1499, online https://vaccinesafetycouncilminnesota.org/wp-content/uploads/2012/01/Do-aluminum-vaccine-adjuvants-contribute-to-the-rising-prevalence-of-autism.pdf, slovensky https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-prispivaji-hlinikova-adjuvans-ve-vakcinach-k-stoupajicimu-vyskytu-autismu/
3. Gallagher, C.M.; Goodman, M.S. Hepatitis B vaccination of male neonates and autism diagnosis, NHIS 1997-2002. J Toxicol Environ Health A, 2010, 73 (24), 1665-77.
4. Gayle DeLon, A positive association found between autism prevalence and childhood vaccination uptake across the U.S. population, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 74:903–916, 2011, https://www.theoneclickgroup.co.uk/documents/vaccines/Vaccine%20and%20Autism%20correlation%20US%202011%20J%20Tox%20Env%20Health.pdf
5. Redwood L, Bernard S, Brown D, Predicted mercury concentrations in hair from infant immunizations: cause for concern, Neurotoxicology. 2001 Oct;22(5):691-7

● Porovnání zdraví očkovaných a neočkovaných dětí: https://www.slobodavockovani.sk/news/zdravotni-stav-neockovanych-deti/, originál na https://www.vaccineinjury.info/vaccinations-in-general/health-unvaccinated-children/survey-results-illnesses.html

● Vakcíny se porovnávají jedna s druhou (stejně špatnou) nebo s roztokem adjuvans, nikdy se neporovnávají se skutečným placebem, tedy nejsou zkoušeny podle standardů medicíny založené na důkazech:
1. Omenaca, F.; Sarlangue, J.; Szenborn, L.; Nogueira, M.; Suryakiran, P.V.; Smolenov, I.V.; Han, H.H. Safety, Reactogenicity and Immunogenicity of the Human Rotavirus Vaccine in Pre-Term European Infants: A Randomized Phase IIIb Study. Pediatr Infect Dis J, 2012., nechutná studie na nedonošených dětech, můj komentář zde https://www.slobodavockovani.sk/news/predcasne-narozene-deti-jsou-pouzivany-jako-pokusni-kralici-ve-zmanipulovanych-testech-vakcin/
2. Exley C. Aluminium-based adjuvants should not be used as placebos in clinical trials. Vaccine (2011), doi:10.1016/j.vaccine.2011.08.062
3. Tomljenovic L, Shaw CA. 2011. Human papillomavirus (HPV) vaccine policy and evidencebased medicine: Are they at odds? Ann Med. Dec.22
4. Klinické studie s HPV vakcínami, jako „placebo“ byla použita jiná vakcína: Medina DM, Valencia A, de Velasquez A, Huang LM, Prymula R: Safety and immunogenicity of the HPV-16/18 ASO4-adjuvanted vaccine: a randomized, controlled trial in adolescent girls, J Adolesc Health, 2010, 46 (5), 414-21
5. Nebo roztok hliníkových adjuvans a odpovídal tomu počet a charakter nežádoucích reakcí v „kontrolní“ skupině: Petaja T, Keranen H et al: Immunogenicity and safety of human papilomavirus (HPV)-16/18 ASO4-adjuvanted vaccine in healthy boys aged 10-18 years, J Adolesc Health, 2009, 44 (1), 33-40
6. Jedna z mála studií se skutečným placebem neprokázala žádnou účinnost očkování: Trial of BCG vaccines in south India for tuberculosis prevention: first report, Bull World Health Organ. 1979; 57(5): 819–827.

● Očkování nezabrání přenašečství: přiznávají sami výrobci v příbalových letácích.

● Zvýšení počtu antigenů/vakcín podaných najednou zvýší riziko vážných nežádoucích reakcí: https://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/Wyeth-confidential-neurological-events.pdf, https://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/emea-responses--Prevenar-13-Pfizer-Confidential.pdf
Studie o mechanismu účinku hliníkového adjuvans na imunitu a nervový systém viz výše.

● Povolené množství hliníku ve vakcíně vysoce překračuje jiné normy, FDA stanovila maximální množství hliníku v infúzních roztocích pro kojence na 5 ug/kg váhy a den. Norma byla stanovena na základě výsledků studie nežádoucích účinků hliníku na nervový vývoj dětí: Bishop NJ, Morley R, Day JP, Lucas A. Aluminum neurotoxicity in preterm infants receiving intravenous-feeding solutions. New England Journal of Medicine 1997; 336: 1557-1561.

● Každý novorozenec se rodí s toxickou zátěží: Schuiling J, van der Naald WA, A Present for Life: Hazardous chemicals in umbilical cord blood. Greenpeace International and WWF-UK, Sept.2005

● Protilátky z očkování tak docela nechrání:
1. Moseman EA et al, B Cell Maintenance os Subcapsular Sinus Macrophages Protects against a Fatal Viral Infection Independent of Adaptive Immunity, Immunity. 2012 March 23; 36(3): 415–426., online www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3359130/?tool=pubmed
2. Crone NE, Reder AT, Severe tetanus in immunized patients with high anti-tetanus titers, Neurology. 1992 Apr;42(4):761-4.
3. Hartley P, Tulloch WJ et al, A Study of Diphteria in Two Areas of Great Britain, Medical Research Council, Special Report Series No 272, His Majesty´s Stationary Office, London, 1950

● Výrobci podle legislativy EU nemusejí uvádět zbytkové látky z výroby a neuvádějí je. Mám to písemně od firmy GlaxoSmithKline. Porovnejte si sami obsah např. australského a českého (slovenského) příbalového letáku k Infanrixu hexa.

● Nikdy předem nevíte, kterou vakcínou překročíte práh tolerance organismu: Tsumiyama K, Miyazaki Y, Shiozawa S, Self-Organized Criticality Theory of Autoimmunity, www.plosone.org, December 2009 | Volume 4 | Issue 12 | e8382 – tato studie ukazuje, že autoimunita je nevyhnutelným důsledkem nadměrné stimulace imunitního systému.

● MMR vakcína má u starších očkovanců vyšší riziko postižení kloubů: https://www.immunizationinfo.org/vaccines/rubella

● Autismus údajně nastupuje typicky v době očkování? Viděla jsem děti s rozvojem autistických symptomů po první dávce hexy nebo prevenaru ve věku několika měsíců –ztráta očního kontaktu, přestaly se usmívat, broukat, používat ručičky. Ke změně došlo často doslova přes noc. Naopak jsem viděla děti starší než je „typický“ věk. Studie podporující kauzální souvislost očkování s autismem viz výše.

● Jiné země odškodňují autismus z očkování, ale u nás je to jen náhoda: nedávné rozhodnutí kalifornského soudu, dítě dostalo téměř milión dolarů za autismus způsobený MMR vakcínou, celkem bylo takových případů 83: https://vactruth.com/2013/01/18/mmr-vaccine-causing-autism/ nebo https://www.cbsnews.com/8301-31727_162-20015982-10391695.html.

Tolik k údajné nevědeckosti mých názorů. Nejsou to pouze moje názory, ale názory nebo zjištění autorů uvedených studií a článků. Všimněte si, že jsem citovala mj. Lancet, JAMA, Vaccine, Pediatrics a jiné časopisy, ve kterých články procházejí nezávislým posouzením. Všechny tyto časopisy jsou zdrojem informací i pro MUDr. Špánikovou a pediatry. Jsou dostupné online.
https://www.dieta.sk/index.php?page=1&type=news&id=11&method=main&art=3520&pg_discussion=1

Pridať nový príspevok