Re:Odpoved

rodič | 31.07.2013

cit. „Navyše nikto nebráni rodičovi, aby NU nahlasil sám.“
Realita je ale iná.
5. Ak lekár bude považovať vaše ťažkosti za vedľajší účinok lieku, opýtajte sa ho, prosím, či pošle hlásenie o nežiaducom účinku na liek na ŠÚKL. Tlačivo je dostupné na adrese www.sukl.sk
6. Ak zašlete priamo list ŠÚKL o tom, že ste po lieku dostali nežiaduci účinok, ŠÚKL vám pošle naspäť list, v ktorom vás požiada, aby ste navštívili lekára a dali mu vyplniť priložené tlačivo hlásenia nežiaduceho účinku.
https://www.sukl.sk/buxus/docs/Bezpecnost_liekov/Hlasenia_o_neziaducich_ucinkoch/Vedlajsie_ucinky_liekov_Rada_pre_pacientov.pdf

V mojom prípade, i keď som bývalú lekárku oboznámil so zdr. ťažkosťami po podaní vakcíny, ktoré hraničili s kolapsom organizmu, takéto hlásenie som od nej ani len nevidel a jej neochota v tomto bola viac než zrejmá, predsa si nebude robiť problémy…, čo nezabije, to posilní, všakže. O skúsenosť som bohatší.
https://www.sukl.sk/buxus/docs/Bezpecnost_liekov/Hlasenia_o_neziaducich_ucinkoch/Vzor_vyplnenia_hlasenia.pdf

A takto bude človek pendlovať medzi lekárom a Šukl-om a dovolím si tvrdiť, že s pochybným výsledkom, v každom prípade je však škoda a ujma na strane pacienta / pacientky.

Pridať nový príspevok