Re:je mlieko vinníkom civilizačných chorôb?

mirka | 27.07.2013

...ešte iba dodám, že to, čo mi na článku "prekáža" je miešanie mlieka ako takého s mliekom upravovaným homogenizáciou. V úvode sa síce píše o rozdieloch medzi surovým mliekom a mliekom upraveným, no v závere sa cituje Campbell, ktorý odmieta pomaly akékkoľvek živočíšne produkty na základe tzv. "čínskej štúdie", ktorá vynáša nesprávne závery (sám Campbell hovorí na inom mieste, že z dát z jeho štúdie nie je možné vyvádzať závery, no v knihe čínska štúdia to robí) a ďalšia vec je tá, že si selektívne povyberal tie výsledky, ktoré sa mu hodili. naopak, tam kde boli z dát Čínskej štúdie korelácie medzi rakovinou a konzumáciou prevažne rastlinnej stravy, už Campbell zostáva ticho.

dnes je čiastočne riešenie (aspoň pre ľudí s vlastným kusom zahrady) chovať kozu alebo vyhľadať vo svojom okolí niekoho kto kozu chová. čerstvo nadojené, ešte telplé kozie mlieko je vynikajúce, chutné a dovolím si tvrdiť, že pre väčšinu ľudí z našich končín prospešné.

Pridať nový príspevok