Senior

Helena | 25.07.2013

https://www.naturalnews.com/041345_CDC_polio_vaccine_SV40.html
98 milionov Američanov bolo zaočkovaných polio vakcínou (vakcínou proti detskej obrne) ktoré boli kontaminované s vírusom čo spôsobuje rakovinu.

Pridať nový príspevok