Re:Re:Re:ockovanie nesposobuje leukemiu

Ing. Marián FILLO | 31.07.2013

K tomu ešte jeden pekný citát od Mikea Adamsa:

"V této věci ovšem nikdy neproběhly žádné nezávislé, randomizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované studie, které by jakkoli prokázaly bezpečnost či účinnost vakcín proti chřipkovému kmeni H1N1, které tak intenzivně prosazovali v loňském roce (a jsou dokonce použity i v letošním chřipkovém očkovacím koktejlu). Žádný takový výzkum nebyl nikdy proveden.

V důsledku toho neexistuje žádný rigorózní vědecký základ, který by někoho opravňoval takové očkovací látky vůbec nabízet. Na omluvu tohoto „opomenutí“ se hokynáři s vakcínami ohánějí tvrzením, že by u těchto očkovacích látek bylo „neetické“ provádět placebem kontrolovanou studii, protože účinkují tak dobře, že by jejich odepření mohlo lidi ve skupině užívající placebo místo skutečné vakcíny poškodit. Trvají na tom, že z očkování proti chřipce má každý prospěch každý, takže provedení vědeckého testu by bylo nemorální. Pořád ještě necítíte závan šarlatánství? To je přesně ten druh pseudovědecké hatmatilky, kterou bychom mohli očekávat od potrhlého vědce prohlašujícího, že má „kouzelnou vodičku“, ale nemůžete ji otestovat, protože už pouhá přítomnost měřicích přístrojů ruší její kouzelné vlastnosti. Je to úplně stejné, jako když producenti vakcín tvrdí, že testování účinnosti jejich produktů by bylo neetické. Musíte jen „mít víru“ v to, že jejich vakcíny všeobecně jsou pro dobro nás všech.

Použil jsem slovo „víra“. To je v podstatě to, čeho se takzvané vědecké společenství ve věci vakcín dovolává: Všichni musíte VĚŘIT, že účinkují! Kdo pak ještě potřebuje nějaký vědecký důkaz, když máme VÍRU? Zapomeňte na medicínu založenou na důkazech. Zapomeňte na všechny nákladné racionální analýzy. Zapomeňte na náš zisk ohrožující kalkulace míry rizika, které by měly být součástí každého racionálního rozhodovacího procesu o očkovacích látkách. Ne. Vakcináři (a jejich zastánci) už přece dobře vědí, že očkování je všeobecně prospěšné, a proto žádné pečlivé vědecké posouzení vůbec nepotřebuje! Jinými slovy: skutečnost je taková, že na věci, které jsou předmětem víry, už se vědecké metody neaplikují. Víra může ve „vědeckém“ společenství snadno překonat rozum, stačí jen umět uvěřit! Začnou nám brzy tvrdit, že jejich séra účinkují, protože se o to stará jakési „božstvo očkování“? Pojďte
se nechat očkovat. Nezapomeňte se ale modlit k očkovacímu božstvu, protože to je příčinou, že tyto věci fungují. Vakcínářské voodoo…

Je testování účinnosti neetické?

Celé to vysvětlování, jak by bylo „neetické“ testovat zda jsou H1N1 séra opravdu účinná, mne udivuje. Tato odchylka od pravidel je opravdu velice zvláštní, protože do věci vnáší následná implicitní sdělení. Použitím této výmluvy totiž ve skutečnosti chtějí říct: „Provádět studie kontrolované neaktivní substancí (placebem) na očkovacích látkách pro sezónní chřipku za účelem zjištění, zda skutečně účinkují, je neetické.“ Souběžně s tím je ale zřejmě zcela etické očkovat neprověřenými séry stovky miliónů lidí, přestože po ruce není žádný skutečný důkaz o jejich bezpečnosti či efektivitě. Provádět libovolnou opravdovou vědu je tímto neetické, naproti tomu zcela etické je vstřikovat lidem do těla neprověřené substance, které mohou být naprosto neužitečné (nebo dokonce škodlivé). To je jen jedna malá ukázka deformované logiky a selhání veškeré etiky, typické pro moderní vakcinářský průmysl. Zastánci očkování netvrdí nic menšího, než že séra proti H1N1 jsou tak účinná, že by jejich NEPODÁNÍ na úkor placeba „ohrozilo životy“ lidí v kontrolní skupině. (To znamená, že každý, kdo se vyvaruje očkování a vyléčí si chřipku čajem, je podle nich
sebevrah! Pozn. překl.)

To samo o sobě je podle nich dostatečný důvod vyvarovat se provádění libovolných postupů podle pravidel opravdové vědy na těchto vakcínách. To jim nekoupím. Je to jen zastírací manévr – výmluva sloužící k tomu, aby se vyhnuli podrobení svých vakcín důslednému vědeckému zkoumání, protože příliš dobře vědí, že by rychle vyšlo najevo, že se jedná o lstivě propracovaný medicínský podvod. Takže jsem začal šťourat okolo, jestli nenajdu nějaké jiné randomizované studie, které by skutečně mohly ohrožovat lidské životy. Najít je netrvalo dlouho. Například New England Journal of Medicine nedávno publikoval dvě studie týkající se ochlazení pacientů po infarktu ve snaze minimalizovat poškození mozku fyzickým snižováním jejich teploty, než se jim dostane intenzívní léčby v nemocnici. Ve dvou studiích, výzkumníci, kteří už věděli, že „ochlazení“ skutečně zachraňovalo životy, přesto podrobili 350 pacientů s infarktem randomizované studii, podle jejíhož protokolu byli komatózní (ale již resuscitovaní) pacienti zařazeni buď do ošetření s „ochlazením“ nebo podrobeni běžnému postupu za normální teploty.

Podle jedné z těchto studií se polovina ochlazených pacientů zotavila s normální mozkovou funkcí, zatím co u pacientů vystavených normální teplotě to byla jen čtvrtina. Takže – ochlazení zachránilo mozky mnoha pacientům. A přesto závažnost poznatku, zda tato procedura opravdu funguje, byla očividně dostatečným důvodem po to, aby ospravedlnila odepření tohoto léčebného postupu více než stovce pacientů, z nichž většina v důsledku toho utrpěla trvalé poškození mozku. Když tedy vědci opravdu chtějí znát odpověď na otázku, jako třeba: „Je ochlazování mozku účinné?“ nemají žádné výčitky svědomí vůči lidem, jimž v průběhu randomizovaného klinického pokusu hrozí takové věci, jako je permanentní poškození mozku. Znalosti vyzískané z takového experimentu pravděpodobně mají cenu ztráty mozků několika pacientů, protože, vyzbrojeny vědeckým důkazem, mohou být takové procedury dále rozvinuty tak, aby v následujících letech pomáhaly zachránit mozky potenciálně stovek tisíc pacientů.

Ale když přijde na testování vakcín, jako třeba poslední varianty proti H1N1, nikým nezpochybněné oficiální vysvětlení zní, že je příliš riskantní odepřít lidem v kontrolní skupině jakési sérum. Vlastně říkají, že není důležité statisticky potvrzovat účinek jejich očkovací látky – nestojí to prý za „riziko“ reprezentované neposkytnutím séra lidem zúčastněným na klinickém pokusu… U mnohých očkovacích látek v průběhu let samozřejmě byly provedeny nějaké klinické pokusy, z nichž mnohé financoval průmysl, ale téměř nikdy nešlo o rigorózní zkoušky provedené u sezónních očkovacích látek proti chřipce předtím, než byly povoleny pro veřejnost. V důsledku toho představuje tato vakcína každým rokem zbrusu nový experiment, prováděný na spoustě pacientů, kteří v roli morčat bez námitek udělají cokoli, co jim namluví, bez ohledu na to, jestli to je ověřeno reálnou vědou. Samozřejmě není!"

https://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6329-ockovani-vecne-spolecenske-dilema-1/

Týkalo sa to síce očkovania proti sezónnej chrípke, ale u ostatných vakcín je to jedno a to isté.

Pridať nový príspevok