tiomersal (ortuť)=zníženie odolnosti imunitného systému

rodič | 27.07.2013

MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
- https://www.imagodiagnostika.com/news/otrava-ortutou/
"Dlhodobý prívod zlúčenín ortuti do organizmu spôsobuje rozpad lymfatických buniek sleziny a lymfatických uzlín, čo má za následok zníženie celkovej odolnosti organizmu. Organické zlúčeniny ortuti spôsobujú poškodenie jadra buniek."
"Zlúčeniny ortuti sú aj príčinou imunopatologických procesov tým, že po zlúčení s albumínom sú alergénmi. Intoxikácie, ktoré vznikli už v priebehu života, teda postnatálne, sú charakterizované poruchami citlivosti, chôdze, tŕpnutím dolných končatín, zúžením zorného poľa, poruchami sluchu, trasom a v ťažkých prípadoch aj kŕčmi. Postupne dochádza k redukcii mozgovej kôry a degenerácii nervových buniek. Niektoré zlúčeniny organickej ortuti (napr. fenylortuť) môžu spôsobiť v mieste styku poškodenie kože alebo slizníc. Ak je intoxikácia spôsobená inhalačnou cestou, potom dochádza k poškodeniu pľúcneho tkaniva."

- https://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/zdravotnictvo/zakroky/nebezpecne-ockovanie/
"Celkovo sa tiomersal nachádzal vo viac ako 30 druhoch očkovacích látok pre deti v koncentrácii od 0,003 % do 0,01 %. A tak ročné dieťa bolo vystavené takýmto dávkam ortute:
75 mikrogramov ortute pre trikrát zaočkovanie DTP
75 mikrogramov na HIB A
37,5 mikrogramov na tri dávky Hepatitis B
Spolu: 187,5 mikrogramov ortute
Toto množstvo presahovalo povolenú hornú hranicu normy ortute pre dieťa v danom veku.
Od mája 2000 preto niektoré firmy prestali vyrábať vakcíny obsahujúce ortuť, ale dodnes v podstate rodič nezistí, či vakcína, ktorú jeho dieťaťu podajú, ortuť predsa len neobsahuje..."

Pridať nový príspevok